S mechanickým spriechodnením upchatých ciev v mozgu sme začínali ako prví na Slovensku

S mechanickým spriechodnením upchatých ciev v mozgu sme začínali ako prví na Slovensku

Prvé skúsenosti s endovaskulárnymi intervenciami (trombektómiami) pri cievnych mozgových príhodách získavali rádiologóvia vo FNsP FDR už v roku 2010 a boli prví, ktorí ju na Slovensku zavádzali. 
V roku 2018 neurointervenčný tím pod vedením primára Oddelenia rádiológie MUDr. Stanislava Okapca, uskutočnil 110 mechanických rekanalizácii. Pre porovnanie, v roku 2016 ich bolo len 31. 
Dve tretiny z tohto počtu boli pacienti mimo spádovej oblasti banskobystrického kraja.

Tieto zákroky poskytuje banskobystrická nemocnica nielen pre spádovú oblasť celého Banskobystrického kraja a niektoré vzdialenejšie nemocnice ako Bojnice a Liptovský Mikuláš. „V prípade, že z technických alebo personálnych príčin neposkytuje služby košické neurointervenčné centrum, preberáme kompetencie aj tohto centra a zabezpečujeme mechanické trombektómie pre pacientov prakticky celého východoslovenského regiónu. V tomto období tvorí našu spádovú oblasť 2,1 milióna obyvateľov,“ zdôraznil docent Vladimír Donáth, prednosta II. Neurologickej kliniky SZU.

image_pdfimage_print