Roboticky asistovaná chirurgia vo FNsP F.D. Roosevelta

Otvorením nových zákrokových sál a zriadením Oddelenia zákrokových sál a robotickej chirurgie sa rozšírili možnosti ďalšieho rozvíjania roboticky asistovanej chirurgie vo FNsP F. D. Roosevelta.
V marci minulého roku naša nemocnica ako prvá a jediná nemocnica na Slovensku odštartovala s pomocou technológie da Vinci roboticky asistované operácie. Vo svete patria takéto výkony už k štandardu modernej medicíny. Na Slovensku sa však doteraz nerobili.
Pacienti, u ktorých by sa týmto typom liečby dosiahli lepšie terapeutické účinky, ako pri použití štandardnej operatívnej metódy, boli doteraz nútení vycestovať do zahraničia. Vo väčšine prípadov si museli zákrok aj sami hradiť. Zavedením tejto metodiky na Slovensku, sa táto liečba stala pre pacienta dostupnejšou. Do veľkej miery ju uhrádza zdravotná poisťovňa a pacient si hradí len časť nákladov.

Prístroj sa používa pri niektorých gynekologických a chirurgických zákrokoch. Najmä je však ako na „mieru šitý“ v chirurgickej liečbe lokalizovaných nádorov prostaty, pri ktorej sa vďaka tejto technológii dosahujú veľmi dobré výsledky. Radikálne prostatektómie sa touto metódou vykonávajú u nás už takmer rutinne. Podľa hodnotení výrobcu prístroja vykonávame zákroky s pomocou robota na vysokej profesionálnej úrovni. Tento typ liečby bol poskytnutý už 130 pacientom. Ramená robota ovláda operatér pomocou ovládacej konzoly a videosystému. 3D zobrazenie zabezpečuje operatérovi vysokú presnosť pri vykonávaní zákroku, minimalizuje tras rúk a zásahy do okolitých tkanív operovaného orgánu. Pacient po operácii môže ísť rýchlejšie domov a zaradiť sa do bežného života.
Úspešným zavedením tejto metodiky tak nemocnica opäť dokázala, že disponuje vysokokvalifikovaným tímom lekárov a sestier.