MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

  Prednosta kliniky úrazovej chirurgie, Lekár
  MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

  Kde ma nájdete

  II. Klinika úrazovej chirurgie SZU,

  Ambulancie:
  Ambulancia úrazovej chirurgie I.,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2157
  Email: rgajdos@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Stredoškolské vzdelanie:

  • 1980 – 1984 Gymnázium Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

  Vysokoškolské vzdelanie:

  • 1984 -1990 Lekárska Fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko, všeobecné lekárstvo

  Ďalšie vzdelanie:

  • 1993 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia 1.st. z všeobecnej chirurgie
  • 1999 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia 2.st. z všeobecnej chirurgie
  • 2003 Slovenská Lekárska Univerzita, Bratislava, Slovensko, Atestácia z úrazovej chirurgie
  • 2016 LF Univerzity Palackého v Olomouci, česká republika, doktorandské štúdium ukončené titulom Ph.D.

  Kurzy a školenia:

  • 2002 AO Course on Principles of Operative Fracture Treatment (Brno, ČR)
  • 2002 Basic Educational Course of ESPEN (Hradec Králové, ČR)
  • 2003 AO Course on Advances in Fracture Management (Praha, ČR)
  • 2004 Central European Comprehensive Spine Course (Budapest, Maďarsko)
  • 2005 Wrist Instability Course (České Budejovice, ČR)
  • 2006 Course of Hand Surgery (Graz, Rakúsko)
  • 2009 Second French Course in Orthopedic Foot Surgery (Praha, ČR)
  • 2010 AO Trauma Masters Course in Upper Extremity (Davos, Švajčiarsko)
  • 2011 AO Trauma Masters Course – Shoulder and elbow (Lucern,Švajčiarsko)
  • 2013 Reverse shoulder arthroplasty course (Hannoverl, Nemecko)
  • 2013 AO Trauma Master Course – Wrist (Basel, Švajčiarsko)
  • 2014 AO Trauma Master Course – Pelvis (Homburg, Nemecko)
  • 2017 Shoulder arthroplasty - (Bern, Švajčiarsko)
  • 2018 Hip arthroplasty - (Bern, Švajčiarsko)

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • 2008 Školiaci pobyt v University Hospital Basel (Švajčiarsko)
  • 2009 Školiaci pobyt v University Hospital Luzern (Švajčiarsko)

  Pracovné skúsenosti na pracovných pozíciách v rámci FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici:

  • 1990 – 1999 Sekundárny lekár na Oddelení úrazovej chirurgie a Chirurgickej klinike FNsP F.D.Roosevelta
  • od 1999 Špecializácia na poranenia skeletu ruky v rámci Oddelenia úrazovej chirurgie – so zameraním na zlomeniny distálneho rádia a poranenia karpu
  • 2002 – 2005 Vedúci lekár JIS Oddelenia úrazovej chirurgie, konzultant úrazovej chirurgie, skúsenosti s liečbou polytraumatizovaných pacientov a kraniocerebrálnych poranení
  • 2005 – 2008 Zástupca primára Oddelenia úrazovej chirurgie – skúsenosti s manažmentom oddelenia, zameranie na efektivitu prevádzky
  • 2011 - 2016 Primár Oddelenia úrazovej chirurgie – traumatológie FNsP F.D.Roosevelta
  • Od 2016 Prednosta II.kliniky úrazovej chirurgie SZU a FNsP F.D. Roosevelta

  Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Od 2009 AO Trauma Slovakia
  • Od 2009 Člen Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu
  • Od 2011 Člen Slovenskej spoločnosti chirurgie ruky
  • Od 2011 Člen výboru Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu
  • 2011 – 2018 Prezident Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu

  Publikačná činnosť:

  • 2x autor kapitoly v knižných monografiách
  • 45 publikácií v medicínskych časopisoch
  • 84 prednášok na odborných podujatiach na Slovensku i v zahraničí

  Iné profesionálne skúsenosti:

  • Od 2010 pedagóg na Fakulte ošetrovateľstva SZU a Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici
  • 2014 odborne spôsobilá osoba v DRG
  • Od 2009 školiteľ v postgraduálnych kurzoch zameraných na liečbu úrazov v rámci AO Trauma
  • 2011 - 2018 krajský odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu
  • Od 2018 hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu