Režim dňa

DENNÝ PORIADOK

Prevádzka MŠ 6:00 – 19:00

Vzdelávacie aktivity sa zaraďujú ako súčasť všetkých foriem denných činností počas celého dňa.

6.00 – 9.00

schádzanie sa detí, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný kruh, vítanie dňa, zdravotné cvičenie

9.00

desiata

9.15 – 10.00

hry a činnosti podľa výberu detí/vzdelávacie aktivity

10.00-11.45

pobyt vonku, vychádzka

12.00-12.45

obed, čistenie zubov, príprava na odpočinok

12.45-14.00

individuálne, prípadne skupinové aktivity

hry a činnosti podľa výberu detí

14.30-15.00

olovrant

do 19.00

hry a činnosti podľa výberu detí