Rekonštrukčné mikrovaskulárne operácie si vyžadujú tréning a cvik. skúsenosti odborníci naberajú aj nácvikom šitia na kuracích stehienkách.

Rekonštrukčné mikrovaskulárne operácie si vyžadujú tréning a cvik. skúsenosti odborníci naberajú aj nácvikom šitia na kuracích stehienkách.

Klinika maxilofaciálnej chirurgie SZU pri FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Asociáciou mikrochirurgie a mikroskopickej medicíny organizovali na pôde nemocnice v dňoch 11. – 14. apríla 2022 už VIII. Mirkovaskulárny workshop.

Mikrovaskulárne prenosy voľných lalokov sú neoddeliteľnou súčasťou rekonštrukčných operácií v oblasti hlavy, krku, ale i vo všetkých ostatných anatomických oblastiach ľudského teľa. Pre pacientov, ktorým tvár alebo telo zdeformoval úraz alebo onkologické ochorenie, prináša rekonštrukcia obrovskú funkčnú a estetickú korekciu a možnosti komfortného fungovania v spoločnosti.
Výmena dlhoročných skúsenosti odborníkov z FNsP F. D. Roosevelta prostredníctvom kurzu je vyhľadávaným vzdelávacím podujatím medzi lekármi i z okolitých krajín. Účastníci trénujú operáciu a spájanie drobných cievnych a nervových štruktúr na zvieracích modeloch, najčastejšie kuracích stehnách a morčacích krídlach, ktoré ideálne simulujú operačnú situáciu. Neustále zdokonaľovanie sa v operačných technikách je dôležité najmä preto, že veľká časť takéhoto zákroku prebieha na, voľným okom ťažko viditeľných cievach a nervoch, a tieto tkanivá je nutné operovať pod mikroskopom.
Na tohoročný workshop prišlo svoju chirurgickú erudíciu zdokonaľovať dvanásť lekárov z Poľska. Medzi účastníkmi bolo mnoho skvelých odborníkov, z ktorých šiesti sú „šéfmi“ kliník a oddelení v nemocniciach vo svojej domovine. „Sme veľmi príjemne prekvapení z technických možností vzdelávacieho centra a úrovňou kurzu. Zdokonaľovanie si zručností je pre mňa ako onkochirurga potrebné aj vzhľadom nato, že sa vo veľkej miere zaoberám rekonštrukčnými operáciami nádorom postihnutých prsníkov. Ako veľký prínos hodnotím aj možnosť sledovať živý prenos z rozsiahlej operácie rekonštrukcie dolnej časti tváre mikrovaskulárnym fibulárnym lalokom a možnosť počas nej komunikovať s oboma operačnými tímami súčasne,“ zhodnotil Dr. n. med. Daniel Maliszewski, Spital Wojewodski v Slupsku.

Rekonštrukčné mikrovaskulárne operačné výkony sú komplexnou a technicky náročnou chirurgickou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôslednú predoperačnú prípravu a skúsenosť celého operačného tímu. Cieľom praktického kurzu je osvojiť si základné mikrovaskulárne techniky v laboratórnych podmienkach, čo je kľúčové pre bezpečný a úspešný priebeh takéhoto operačného výkonu,“ doplnil
MUDr. MDDr. Dr. med. dent. Adam Stebel, MHA, prednosta Kliniky maxilofaciálnej chirurgie .

Počas kurzu si odborníci osvojili základy práce v optickom zväčšení, prácu s mikroinštrumentami, mikrosutúry, viazanie uzlov, modelový tréning a boli im predstavené viaceré techniky. Na záver kurzu obdržal každý účastník certifikát.

image_pdfimage_print