PhDr. Renáta Černáková

  Vedúca sestra
  PhDr. Renáta Černáková

  Kde ma nájdete

  Neonatologická klinika SZU,

  Nám. L. Svobodu 1
  Banská Bystrica 975 17

  Telefón: +421 48 441 2749, +421 905 819 038
  Email: rcernakova@nspbb.sk

  Profesijný životopis

  Stredoškolské vzdelanie:

  • 1978 – 1982 Stredná zdravotnícka škola v Lučenci
   Odbor: detská sestra

  Vysokoškolské vzdelanie:

  • 2013 – 2014 SZU Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica – tretí stupeň
   Odbor: Ošetrovateľstvo
  • 2004 – 2009 SZU, Fakulta zdravotníctva Banská Bystrica

  Ďalšie vzdelanie:

  • 2014 – 2016 SZU, špecializačné štúdium
   Odbor: Manažment a financovanie v zdravotníctve
  • 1998 – 2000 Vyššie odborné vzdelanie, B. Bystrica
   Odbor: diplomovaná detská sestra
  • 1989 – 1991 Pomaturitné špecializačné štúdium, Bratislava
   Odbor: ošetrovateľská starostlivosť o deti

  Kurzy:

  • Opakovane Poradenstvo pri dojčení, B. Bystrica
  • 1997 Problematika kalmetizácie, Bratislava

  Členstvo v odborných spoločnostiach:

  • Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

  Pracovné skúsenosti mimo FNsP FDR BB:

  • Mentor odbornej praxe, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica
  • Prednášková činnosť – ošetrovateľstvo v neonatológii, SZU BA, Fakulta zdravotníctva, B.Bystrica