Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny

Domov / Nezaradené / Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny
Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny

Prvý bystrický Mikulášsky kurz SKARA Periférne nervové blokády hornej končatiny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica v spolupráci s Fakultou zdravotníctva SZU Banská Bystrica a Slovenskou akadémiou regionálnej anestézie SSAIM (SKARA) zorganizovalo v dňoch 05. – 06. decembra 2014 Mikulášsky kurz SKARA venovaný periférnym nervovým blokádam hornej končatiny.
Teoretické časti kurzu boli doplnené praktickým nácvikom intervencií na medicínskych modeloch Bluephantom a praktickým nácvikom ultrazvukovému mappingu periférnych nervov hornej končatiny na figurantoch z radov študentov FZ Banská Bystrica. Prínosom bola nielen rozsiahla odborná diskusia k téme podujatia, ale aj časť kurzu venovaná problematike informovanému súhlasu k periférnej blokáde a komunikácii s pacientom o tejto anesteziologickej technike. Frekventanti si mohli prakticky vyskúšať komunikáciu s pacientami, ktorých dokonale stvárnili poslucháči herectva Fakulty dramatických umení AUBB. To všetko pod dohľadom lektorov SKARA, právnika a klinického psychológa. Naše poďakovanie patrí všetkým lekárom OAIM FNsP FDR BB, ktorí sa lektorsky a organizačne podielali na tomto kurze SKARA.

Na tomto 2-dňovom intenzívnom kurze SKARA sme privítali viac ako 30 anesteziológov z celého Slovenska. Na úvod kurzu spoločne privítali podpredseda SKARA MUDr. Michal Venglarčík, PhD. a dekanka FZ docentka PhDr. Frčová, PhD., MPH vzácneho hosťa docenta MUDr. Jozefa Firmenta, PhD., hlavného odborníka pre AIM, predsedu SKARA SSAIM. Rovnako pozdravili frekventantov kurzu, zahraničných a domácich lektorov SKARA. Naše pozvanie do Banskej Bystrice opäť prijali lektori SKARA : MUDr. Peter Merjavý, PhD., EDRA, CETC z Craigavon Area & Daisy Hill Hospitals, Craigavon, Northern Ireland, UK a MUDr. Dirk Karovič, PhD z LKH Wiener Neustadt, Rakúsko.
Veríme, že naše pozvanie do Banskej Bystrice príjmu záujemcovia o regionálnu anestéziu aj o rok.

image_pdfimage_print