1

Prvú pacientsku poradňu na Slovensku dnes otvorili vo FNsP F.D.Roosevelta

Pacienti a ich blízki v banskobystrickej FNsP F. D. Roosevelta budú prvými na Slovensku, ktorí budú môcť hľadať pomoc aj v špecializovanej pacientskej poradni. V rámci pilotnej fázy projektu siete pacientskych poradní im práve tu od 5. septembra poradia, ako si uplatniť svoje práva nielen priamo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale napríklad aj v sociálnej oblasti.

Poradňa bude záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.30 hod. a každú stredu a počas náštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.
Poradenstvo v nej budú pravidelne poskytovať priamo zástupcovia pacientskych združení, pôsobiacich v banskobystrickom regióne. „Zástupcov tam budú mať združenia zamerané na onkologické a hematoonkologické diagnózy, ochorenie pečene, stomici, reumatici. Nakoľko sami ochorenie prekonali, pacientom, ich rodinám a blízkym sa stanú oporou pri zvládaní ochorenia, a to aj pri špecifických diagnózach,“ vysvetľuje projektová manažérka/koordinátorka poradne a viceprezidentka AOPP Miroslava Fövényes.

„Sme radi, že sa AOPP aj v spolupráci s našou nemocnicou podarilo zrealizovať túto myšlienku. Našim pacientom u nás poskytneme potrebnú zdravotnú starostlivosť, avšak v dôsledku závažného ochorenia sú neraz nútení riešiť zmenu svojej ži-votnej alebo sociálnej situácie. Priamo počas hospitalizácie sú im nápomocné naše sociálne sestry. Poradne budú z nášho pohľadu nadstavbou a ďalším miestom, kde im pod jednou strechou pomôžu zorientovať sa vo svojej situácii a nasmerovať ich kam sa obrátiť napríklad v prípade invalidity, ťažkého zdravotného postihnutia a podobne. Pacienti iste ocenia aj to, že v poradniach budú ľudia, ktorí si niečím podobným sami prešli,“ hovorí Miriam Lapuníková z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Pacienti často nevedia, kde hľadať pomoc v ťažkých životných situáciách, ani aké sú ich práva v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Často si svoje nezodpove-dané otázky nechávajú pre seba, len niektorí z nich naberú odvahu a hľadajú pomoc. Mnohí však nevedia, kde a na koho sa obrátiť. „Pacientska poradňa sa bude nachádzať priamo vo verejných priestoroch nemocnice, a tým bude dostupná komukoľvek, kto bude v tom čase v nemocnici, teda bližšie pri pacientoch,“ dodáva viceprezidentka AOPP Miroslava Fövényes.
Poradňa bude záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.30 hod. a každú stredu a počas náštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.
AOPP sa venuje právam pacientov už od roku 2001. V rámci existujúcej poradne pa-cientom bezplatne poskytuje informácie zo sociálnej oblasti a poskytovania zdravotnej sta-rostlivosti. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. Tento rok zároveň pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Brožúra je pacientom k dispozícii bezplatne na stránke www.aopp.sk.