Prvú pacientsku poradňu na Slovensku dnes otvorili vo FNsP F.D.Roosevelta

Domov / Uncategorized @sk / Prvú pacientsku poradňu na Slovensku dnes otvorili vo FNsP F.D.Roosevelta
Prvú pacientsku poradňu na Slovensku dnes otvorili vo FNsP F.D.Roosevelta

Prvú pacientsku poradňu na Slovensku dnes otvorili vo FNsP F.D.Roosevelta

Pacienti a ich blízki v banskobystrickej FNsP F. D. Roosevelta budú prvými na Slovensku, ktorí budú môcť hľadať pomoc aj v špecializovanej pacientskej poradni. V rámci pilotnej fázy projektu siete pacientskych poradní im práve tu od 5. septembra poradia, ako si uplatniť svoje práva nielen priamo pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale napríklad aj v sociálnej oblasti.

Poradňa bude záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.30 hod. a každú stredu a počas náštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.
Poradenstvo v nej budú pravidelne poskytovať priamo zástupcovia pacientskych združení, pôsobiacich v banskobystrickom regióne. „Zástupcov tam budú mať združenia zamerané na onkologické a hematoonkologické diagnózy, ochorenie pečene, stomici, reumatici. Nakoľko sami ochorenie prekonali, pacientom, ich rodinám a blízkym sa stanú oporou pri zvládaní ochorenia, a to aj pri špecifických diagnózach,“ vysvetľuje projektová manažérka/koordinátorka poradne a viceprezidentka AOPP Miroslava Fövényes.

„Sme radi, že sa AOPP aj v spolupráci s našou nemocnicou podarilo zrealizovať túto myšlienku. Našim pacientom u nás poskytneme potrebnú zdravotnú starostlivosť, avšak v dôsledku závažného ochorenia sú neraz nútení riešiť zmenu svojej ži-votnej alebo sociálnej situácie. Priamo počas hospitalizácie sú im nápomocné naše sociálne sestry. Poradne budú z nášho pohľadu nadstavbou a ďalším miestom, kde im pod jednou strechou pomôžu zorientovať sa vo svojej situácii a nasmerovať ich kam sa obrátiť napríklad v prípade invalidity, ťažkého zdravotného postihnutia a podobne. Pacienti iste ocenia aj to, že v poradniach budú ľudia, ktorí si niečím podobným sami prešli,“ hovorí Miriam Lapuníková z Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Pacienti často nevedia, kde hľadať pomoc v ťažkých životných situáciách, ani aké sú ich práva v súvislosti s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou. Často si svoje nezodpove-dané otázky nechávajú pre seba, len niektorí z nich naberú odvahu a hľadajú pomoc. Mnohí však nevedia, kde a na koho sa obrátiť. „Pacientska poradňa sa bude nachádzať priamo vo verejných priestoroch nemocnice, a tým bude dostupná komukoľvek, kto bude v tom čase v nemocnici, teda bližšie pri pacientoch,“ dodáva viceprezidentka AOPP Miroslava Fövényes.
Poradňa bude záujemcom k dispozícii v návštevnej hale v lôžkovej časti nemocnice dva dni v týždni, a to každý utorok od 9. do 11.30 hod. a každú stredu a počas náštevných hodín, teda od 15. do 17. hodiny.
AOPP sa venuje právam pacientov už od roku 2001. V rámci existujúcej poradne pa-cientom bezplatne poskytuje informácie zo sociálnej oblasti a poskytovania zdravotnej sta-rostlivosti. Aktívne zastupuje pacientov aj v rámci legislatívneho procesu, jej cieľom je tiež vzdelávanie pacientov. Tento rok zároveň pripravila pre pacientov informačnú brožúru, ktorá im má pomôcť zorientovať sa v ich právach, ako v zdravotnej, tak aj v sociálnej oblasti. Brožúra je pacientom k dispozícii bezplatne na stránke www.aopp.sk.

image_pdfimage_print