MUDr. Jozef Valky, PhD.

Prednosta II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU

Patrí k zakladajúcim členom transplantačného centra v Banskej Bystrici a je jednou z jeho vedúcich osobností. Ako anestéziológ bol pri vôbec prvej transplantácii pečene na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v roku 1997. Anestéziu pacienta mal na starosti aj pri prvej transplantácii pečene pri opätovnom spustení programu pečeňových transplantácii v roku 2008. V rokoch 1999-2000 pracoval ako lekár vo Švédsku. Zúčastnil sa viacerých odborných stáží v Nemecku, Švédsku, Španielsku aj Česku. Od septembra 1990 až doteraz pôsobí na II. KAIM. Je krajským odborníkom pre AIM a členom niekoľkých slovenských a medzinárodných odborných spoločností. V roku 2008 si spolu s transplantačným tímom prevzal ocenenie SLS. Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 – za obnovenie transplantácie pečene.