Profesijný životopis – MUDr. Peter Vladovič, PhD.

Domov / Uncategorized @sk / Profesijný životopis – MUDr. Peter Vladovič, PhD.
Meno a priezvisko:   MUDr. Peter Vladovič, PhD.
Oddelenie:  II. Chirurgická klinika SZU
Pracovná činnosť: zástupca prednostu – primár pre miniinvazívnu chirurgiu
Vysokoškolské vzdelanie: 1994-promoval na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo
Ďalšie vzdelanie:
1997-atestácia I. stupňa z chirurgie
2002- atestácia II.stupňa z chirurgie
2003- certifikovaná skúška z abdominálnej ultrasonografie
2014 – certifikát  z ultrasonografie štítnej žľazy a krku
2011-2017 doktorandské štúdium
Študijné pobyty:
1998- študijný pobyt u profesora Parca v Paríži, Francúzsko,  v oblasti laparoskopickej,  digestívnej  a endokrinologickej chirurgii
2005, 2008 – opakované školenia u profesora Miccoli-ho v Pise, Taliansko,  v oblasti  miniinvazívnej chirurgii štítnej žľazy
2017- školenie u profesora Swan Amina v Sheffielde, Veľká Británia,  v robotickej kolorektálnej
Publikačná činnosť:
Je autorom a spoluautorom prednášok, publikácií a monografií.
image_pdfimage_print