Covid 19 – OPATRENIA A ODPORÚČANIA

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sme pristúpili k zásadným preventívnym opatreniam. Našim cieľom je poskytnúť bezpečnú zdravotnú starostlivosť, ochrániť pacientov aj personál.
Žiadame pacientov, aby sa správali zodpovedne, racionálne a dôsledne dodržiavali pokyny personálu.

‼AK ZATAJUJETE INFORMÁCIE O SVOJOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ ANAMNÉZE OHROZUJETE NIELEN SEBA ALE AJ SVOJE OKOLIE‼

VSTUP DO NEMOCNICE

Od 18.3. bude vstup do nemocnice povolený osobám,  ktoré budú mať ústa a nos  chránené ochrannými prostriedkami, poprípade ich adekvátnymi náhradami. Osoby bez ochranných prostriedkov nebudú do nemocnice vpustené! 

Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.

OPERAČNÉ VÝKONY
– Od pondelka 16.3 do odvolania odkladáme všetky naplánované chirurgické výkony okrem výkonov u onkologických pacientov.
– Pacientov budeme informovať telefonicky. V prípade potreby sa môžu obrátiť na príslušnú ambulanciu alebo oddelenie.
– Kontakty: https://www.fnspfdr.sk/kon…/kontakty-oddelenia-a-ambulancie/

AMBULANTNÉ VYŠETRENIA
– Predpis svojich liekov si pacienti môžu zabezpečiť telefonicky a prostredníctvom e-receptu si ho vyzdvihnú priamo v lekárni. Nechoďte do nemocnice.
– Vyšetrenia, ktoré nie sú nevyhnutné, odložte.

– Pacienti pred lekárskym vyšetrením vyplnia Dotazník pacienta pred lekárskym vyšetrením, kde uvedú presné údaje o svojej epidemiologickej anamnéze. 
– Od 13.3 do odvolania sa ukončuje podávanie rehabilitačných procedúr na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie.

Ambulancie Internej kliniky, ktoré fungujú v obmedzenom režime + kontakty

URGENTNÝ PRÍJEM
– Osoba s podozrením (príznaky, cestovateľská anamnéza, kontakt s potvrdeným chorým) konzultuje svoj stav telefonicky so svojim všeobecným lekárom, alebo Úradom verejného zdravotníctva SR. Nejde k lekárovi ani do nemocnice osobne‼
– Pred vstupom na urgentný príjem vás najprv vyšetria v triediacom stane.

HOSPITALIZÁCIA
Hospitalizovaní pacienti musia striktne dodržiavať prijaté Pokyny

PÔROD
Do odvolania nebude možné využiť službu doprevádzajúcej osoby počas pôrodu.

Viac informácií pre budúce mamičky

OSTATNÉ OPATRENIA V NEMOCNICI
✔Od 29.1 platí v nemocnici zákaz návštev pacientov na všetkých klinikách a oddeleniach nemocnice
✔Od 9.3. je možné do nemocnice vstupovať len hlavným vchodom pod lôžkovou časťou na -1. podlaží. Vchod do poliklinickej časti bude otvorený len v čase od 5,30 – 17,00 h.
✔Od 9.3. zakazujeme návštevy obchodných zástupcov na ambulanciách a oddeleniach.
✔Od 9.3 rušíme prax a stáže študentov v našej nemocnici.
✔Od 9.3 je zatvorená ubytovňa pre sprevádzajúce osoby.

ČO ROBIŤ AK STE CHORÍ

Podrobné pokyny ako postupovať, ak máte podozrenie,  ste chorí na Covid 19, ako postupovať v domácej liečbe a karanténe aj, ako môžete pomôcť druhým:

ODPORÚČANIA A INFORMÁCIE PRE VEREJNOSŤ O COVID 19: