Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si niektoré z nich prevzali ocenenia

Domov / Uncategorized @sk / Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si niektoré z nich prevzali ocenenia
Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si niektoré z nich prevzali ocenenia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier si niektoré z nich prevzali ocenenia

Počas slávnostného seminára pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier boli aj tento rok za svoju obetavú prácu ocenené niektoré z nich. Seminár sa konal 11. mája 2016 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici. Semináru sa každoročne zúčastňujú sestry z banskobystrických zdravotníciych zariadení.
Ošetrovateľstvo je najstaršia činnosť zameraná na ochranu, podporu a uchovanie zdravia, ale aj starostlivosť o chorých. Ošetrovateľstvo je múdrosť, láska a pomoc. Bez práce sestier by nebolo poskytovanie zdravotnej starostlivosti kompletné. Pri príležitosti ich medzinárodného sviatku patrí vďaka každej jednej sestre.

Za FNsP F.D.Roosevelta si odniesli ocenenia:

Lenka Kánová – Potočárová (OAIM)
Výnimočná svojou dávkou trpezlivosti k nepokojnému pacientovi, profesionálnym a ľudským prístupom, ako aj kvalitou poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky chorého pacienta na OAIM.

Viera Uramová (Nefrologicko-transplantačné odd.)
Je obľúbená u pacientov i v pracovnom tíme. Je univerzálnou sestrou schopnou zastúpiť post sestry na ktoromkoľvek pracovisku materského oddelenia.

Veronika Badínska (Dermatologickovenerologická klinika)
Svojou odbornosťou, empatiou a spoľahlivosťou si získala obdiv nielen u kolegýň, ale aj u pacientov trpiacich chronickými kožnými ochoreniami. Celé jej profesionálne pôsobenie charakterizuje tolerancia a úcta životu.

Edita Látková (Odd. infektológie)
Patrí medzi sestry, ktoré si vedia poradiť v náročných situáciách pri dospelom aj detskom pacientovi, jej schopnosť improvizovať je vycibrená rokmi práce na izolovanom oddelení, akým Odd. infektológie bezpochyby je.
Je nápomocná pri zaúčaní nových kolegýň, k pacientom má vrelý vzťah.

Michaela Kinčoková (Odd. centrálnych operačných sál)
Rovnako ako v odbornom kvalifikačnom vzdelávaní je angažovaná aj v aktívnej zložke sústavného vzdelávania. Viackrát sa podieľala na organizovaní celoslovenskej konferencii sestier pracujúcich na operačných sálach.
Je aktívnou členkou v orgánoch RK SaPA v BB aj podpredsedníčkou výboru sekcie sestier pracujúcich na operačných sálach.

image_pdfimage_print