Preškolili sme zamestnancov v kybernetickej  bezpečnosti

Preškolili sme zamestnancov v kybernetickej  bezpečnosti

V nemocnici sa používa množstvo informačných systémov, programov a aplikácii, či už sa týkajú ukladania dát zdravotnej dokumentácie pacientov, vykazovania výkonov, ekonomické informačné systémy, ale aj bežné e-maily, či internetové prehliadače.  

 

K zabezpečeniu ich bezpečnosti pristupujeme maximálne zodpovedne, preto sme zorganizovali sériu školení na zvýšenie bezpečnostného povedomia všetkých zamestnancov, ktorí pri svojej práci používajú počítače, internet a pracujú s informačnými systémami.

 

Kybernetická bezpečnosť je pre chod nemocnice kľúčová. Pri znefunkčnení informačných systémov by mohol byť ohrozený chod celej nemocnice, v extrémnom prípade zdravie pacientov.

 

Preto viac ako 1500 našich zamestnancov absolvovalo školenie kybernetickej bezpečnosti, ktoré v dobe, kedy je virtuálny svet plný nástrah a podvodov, je veľmi potrebné.

 

Školenie prebiehalo pod vedením odborníka s bohatými skúsenosťami z firmy SOMI Systems, ktorý našim zamestnancom prakticky vysvetlil možné nástrahy, s ktorými sa v rámci svojej práce s počítačmi môžu stretnúť. Naši zamestnanci dostali cenné rady a tipy ako sa vyvarovať nebezpečným situáciám. Školenie bolo pre nich obohacujúce nie len po pracovnej stránke, ale získali vedomosti, ktoré využijú aj ako užívatelia informačných technológií v každodennom živote.  

image_pdfimage_print