Pred cestou do trópov nepodceňte riziko infekčných chorôb. Zaočkujeme vás už aj vo FNsP F.D.Roosevelta

Domov » Blog » Nezaradené » Pred cestou do trópov nepodceňte riziko infekčných chorôb. Zaočkujeme vás už aj vo FNsP F.D.Roosevelta

Pred cestou do trópov nepodceňte riziko infekčných chorôb. Zaočkujeme vás už aj vo FNsP F.D.Roosevelta

Na Oddelení infektológie pri FNsP F.D. Roosevelta zriadili Ambulanciu cestovnej medicíny, ktorá je jediným pracoviskom pre cudzokrajné choroby a tropickú medicínu v Banskobystrickom kraji.
Ak sa chystáte na exotickú dovolenku, je potrebné myslieť nielen na krásy, aké vás tam čakajú, ale aj na riziká v podobe tropických chorôb, ako sú žltá zimnica, malária, vírusová hepatitída typu A, brušný týfus, japonská encefalitída či iné.
Proti týmto nákazlivým ochoreniam sa môžete brániť očkovaním, ktoré absolvujete v potrebnom časovom odstupe pred vycestovaním. Proti malárii sa užívajú antimalariká.
Cestovaniachtivý obyvatelia Banskobystrického kraja už nemusia za očkovaním proti týmto chorobám cestovať do Martina alebo až Bratislavy.
V Ambulancii cestovnej medicíny vám odborník – infektológ poradí, do akej krajiny a pred akými infekčnými ochoreniami sa môžete chrániť očkovaním. Predpíše vám vhodnú vakcínu a zaočkuje vás. Vo vedľajšej budove sídliaci Regionálny úrad verejného zdravotníctva vám vydá ako doklad – medzinárodný očkovací preukaz. Ambulancia sídli v starom areáli FNsP F.D. Roosevelta na adrese Cesta k nemocnici 1 v Banskej Bystrici. Je potrebné sa vopred objednať na telefónnom čísle 048/433 53 15.
Okrem preventívnej vakcinácie poskytuje ambulancia aj služby pre cudzineckú políciu.

Kedy a proti čomu sa dať očkovať
O tom, proti čomu sa dať očkovať, rozhoduje viacero faktorov ako: oblasť kam sa chystáte, dĺžka pobytu a typ cesty, miestne ročné obdobie v čase konania cesty, váš vek, celkový zdravotný stav a absolvované očkovania.
Potenciálne riziko a možnosti prevencie odporučí infektológ počas konzultácie . Je dôležité myslieť na očkovanie v dostatočnom časovom predstihu pred odchodom. Pri cestách do krajín Afriky, Ázie a Južnej Ameriky sa odporúčajú očkovania najmä proti vírusovej hepatitíde typu A, B, brušnému týfusu, japonskej encefalitíde, či meningokokovej meningitíde. Preventívne očkovania sú dobrovoľné a nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia. Investovať do nich sa určite oplatí, pretože ochorenia, proti ktorým vás ochránia, zanechávajú na zdraví vážne následky a neraz končia až smrťou.

Očkovanie proti žltej zimnici je povinné
Žltá zimnica je komármi prenášané vírusové, život ohrozujúce ochorenie. Vírus sa endemicky nachádza v približne 50 krajinách Afriky a niektorých krajinách Strednej a Južnej Ameriky ako i na niektorých ostrovoch Karibskej oblasti medzi 15 rovnobežkou severnej šírky a 10 rovnobežkou južne od rovníka . Očkovanie do týchto krajín je povinné a jeho neabsolvovanie môže byť príčinou zamietnutia vstupu do krajiny. Zaočkovanie sa vyznačí do medzinárodného očkovacieho preukazu. Pri príchode z endemických oblastí žltej zimnice sa vyžaduje očkovanie aj v niektorých krajinách Ázie, Oceánie a v Austrálii.

image_pdfimage_print