Prebytočný majetok na predaj – hematologický analyzátor

Prebytočný majetok na predaj – hematologický analyzátor

FNsP FDR ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok: zdravotnícky Analyzátor ADVIA 2120 hematologický plnoautomatický, výrobné  číslo IR 128511110, rok výroby: 2011.

Minimálna ponúknutá cena: 3597,60 Eur.

V prípade záujmu je potrebné predložiť cenovú ponukou v minimálnej výške 3597,60 Eur v uzatvorenej obálke s označením „PREDAJ-NEOTVÁRAŤ“ do 5.5.2022 do 11.00 hod, pričom rozhodujúci je čas prijatia ponuky.

FNsP FDR vstúpi do rokovania o uzatvorení zmluvy s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

V prípade potreby kontaktujte Právne oddelenie FNsP FDR, tel. č. 048/4412339, email: pravne(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print