Perinatologické centrum

  Perinatologické centrum FNsP F. D. Roosevelta tvorí Neonatologická klinika SZU spolu s Gynekologicko – pôrodníckou klinikou SZU a je jedným zo šiestich Perinatologických centier na Slovensku.
  Perinatologické centrum

  Centrum zabezpečuje komplexnú vysokošpecializovanú starostlivosť o ženy s patologickou graviditou a následnú neonatologickú starostlivosť pre celý banskobystrický región. Všetkým kriticky chorým novorodencom, ako i predčasne narodeným novorodencom, narodeným v tomto regióne poskytuje intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť, podieľa sa na 24-hodinovej transportnej službe kriticky chorých novorodencov v rámci koordinovaného transportného systému. Vzhľadom na kvalitné personálne zázemie, prístrojové vybavenie podľa najnovších trendov, ako i na základe výsledkov z posledných rokov je zaradené medzi najlepšie pericentrá na Slovensku.

  Pri hrozbe predčasného pôrodu je ideálne, keď žena rodí na špecializovanom pracovisku. Hovoríme tomu centralizácia in utero, čo v preklade znamená, že matka s predčasne rozbehnutou pôrodnou činnosťou by mala byť čo najrýchlejšie transportovaná do Perinatologického centra, pretože predčasne narodené deti narodené v týchto špecializovaných centrách majú vyššiu šancu na prežitie ako i zvládnutie možných komplikácií, ktoré môžu následkom predčasného pôrodu nastať. Najčastejším dôvodom na takúto hospitalizáciu, resp. transport je hroziaci alebo už prebiehajúci predčasný pôrod, preeklampsia, hypertenzia a problémy spojené s diabetom. Do Pericentra sú odosielané napríklad aj ženy s Rh inkompatibilitou.

  Vybavenie pericentra

  Neonatologická klinika je vybavená najmodernejším technickým a prístrojovým vybavením, ktoré je nevyhnutné ako v starostlivosti o predčasne narodených novorodencov, tak i o kriticky chorých novorodencov. Disponuje modernými inkubátormi, resuscitačnými lôžkami, prístrojmi s možnosťami konvenčnej i nekonvenčnej umelej pľúcnej ventilácie, podpory a monitorovania hemodynamiky, možnosťou celotelového chladenia u závažne asfyktických novorodencov, ako i diagnostickými  prístrojmi, ultrasonografiou, bed side prístrojmi na analýzu krvných plynov, bilirubinu etc.

  Koordinátor: MUDr. Jana Nikolinyová, PhD.