Zrealizovali sme prvý primárny veno-arteriálny ECMO transport na Slovensku

  Odborníci z Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny boli nápomocní tímu z Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici  a vo vzájomnej spolupráci zrealizovali v rámci SR prvý primárny veno-arteriálny ECMO transport.
  Zrealizovali sme prvý primárny veno-arteriálny ECMO transport na Slovensku

  Pacient po infarkte myokardu s kardiogénnym šokom nebol schopný transportu z Univerzitnej nemocnice v Martine do špecializovaného ústavu bez VA ECMO podpory. Na pôde martinskej nemocnice bol pacient transportným tímom z Banskej Bystrice zakanylovaný, napojený na VA ECMO podporu a následne transportovaný do Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.

  Transportný ECMO tím z FNsP FDR má za sebou viacero prevozov. Doteraz sa však jednalo o pacientov so zlyhávaním pľúc, ktorých transportovali do starostlivosti KAIM FNsP FDR BB. Prevoz pacienta iného zdravotníckeho zariadenia so zlyhávaním srdca a potrebou pripojenia veno-arteriálneho mimotelového membránového okysličenia sa uskutočnil po prvýkrát.

  Na komplikovanom procese transportu sa podieľal spojený tím našej nemocnice a kardiocentra MUDr. Fedorák (OAIM SUSCCH BB), MUDr. Smoleňák, sestry Mgr. Budová a Mgr. Harajbičová (FNsP FDR BB).

  Teší nás spolupráca kliniky s oddelením zo SUSCCH Banská Bystrica, ktorá je prospešná najmä pre pacientov a záchranu ich životov.

  Mimotelová membránová oxygenácia (ECMO) je dnes akceptovaná liečebná modalita u pacientov s pľúcnym a srdcovým zlyhaním. ECMO je definované použitím modifikovaného okruhu tzv. bypassu ako dočasnej podpory životných funkcií. ECMO poskytuje mechanizmus na výmenu plynov pri zlyhaní pľúcnych funkcii (VV ECMO), ako aj srdcovú podporu (VA ECMO). Tým umožňuje zotavenie sa z prebiehajúceho ochorenia pľúc alebo srdca.