Mimotelové dýchanie pomáha už aj na operačnej sále

  Mimotelové dýchanie pomáha už aj na operačnej sále

  Mimotelové okysličenie už pomohlo pacientom s dýchaním pri zlyhávaní pľúc , podchladení a najnovšie sme rozšírili jeho využitie aj na operačnú sálu .

  V novembri použil tím našich anestéziológov metodiku ECMO prvý krát plánovane aj počas operácie. Je to pomoc pacientom, ktorí by inak kvôli závažnosti ich stavu, nemohli operáciu vôbec podstúpiť. ECMO dokáže zabezpečiť počas operácie dostatočnú výmenu krvných plynov, čiastočnú podporu alebo úplnú náhradu dýchania a tak vytvoriť bezpečné podmienky pre realizáciu operačného výkonu .

  71 – ročnej pacientke vďaka metodike mohli operačne odstrániť časť postihnutých pľúc. Po štandardnom uvedení pacientky do celkovej anestézy, bola veno-venóznym prístupom napojená na ECMO, ktoré dočasne doslova za ňu dýchalo . Po zákroku bola pacientka na oddelení intenzívnej starostlivosti ešte v ten deň odpojená z ECMO aj umelej pľúcnej ventilácie, rýchlo sa začala zotavovať a dnes sa má dobre.

  Za ECMO tím a anestézu sa na operačnej sále stretli – MUDr. Kederová, MUDr. Brunčáková, Mgr. Budová, Mgr. Harajbičová, operoval MUDr. Rindoš.

  Ďakujeme nášmu tímu lekárov, anestéziológov a všetkých zdravotníkov za ich úžasnú prácu a príkladnú medziodborovú spoluprácu bez, ktorej by to nešlo .