Na Neonatologickej klinike pôsobí Občianske združenie ČLOVIEČIK, ktoré okrem iného realizuje rôzne akcie a podporné aktivity pre dosiahnutie stanovených cieľov združenia.

  Ciele OZ:

  • zlepšovanie kvality a prostredia na našom oddelení
  • zvyšovanie komfortu matiek a novorodencov
  • zabezpečovanie materiálneho a prístrojového vybavenia
  • edukačné kurzy a poradenské služby pre rodičov i laikov

  Činnosť nášho združenia môžete podporiť:

  • finančným príspevkom na bankový účet číslo: 2924852317/1100, Tatrabanka a.s.. Banská Bystrica, IČO: 42193672
  • prípadne vecnými darmi alebo poskytnutím služby na realizáciu projektov (nábytok, dekorácie, svietidlá, stavebné práce,…)

  Za akúkoľvek formu pomoci Vám vopred srdečne ďakujeme!

  Viac o činnosti nášho občianskeho združenia sa môžete dozvedieť tu.