Ambulancia

  Poschodie: -1
  Číslo dverí: -

  Tel. objednanie a výsledky vyšetrenia

  Zodvihne Ambulancia  (7:00-10:00 a 13:00-14:30)

  Objednanie a výsledky

  Zodvihne Infocentrum  ()

  Len objednanie
  info

  Na kontrolné vyšetrenie na ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne, alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby. Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín. Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.

  Ordinačné hodiny v ambulancii

  Deň Ord. hodiny Lekár Ord. hodiny Lekár
  Pondelok 8:00 - 12:00 | 12:30 - 15:30 MUDr. Lukáč Maroš    
  Utorok 8:00 - 11:00 MUDr. Čunderlík 11:00 - 15:30 MUDr. Karvaš
  Streda 8:00 - 11:00 MUDr. Hriň 11:00 - 15:30 MUDr. Botka
  Štvrtok 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 MUDr. Straňák    
  Piatok 8:00 - 11:00 MUDr. Sýkora 11:00 - 15:30 MUDr. Rausch

  Sestry: Kvasnová Iveta, sestra špecialistka (tel.: 048 / 441 2659)  

  8:00 – 15:30 ordinačné hodiny lekára | 8:00 – 15:30 vyšetrenia objednaných pacientov | obedňajšia prestávka  12:30 – 13:00