Ambulancia

  Poschodie: -1
  Číslo dverí: -

  Tel. objednanie a výsledky vyšetrenia

  Zodvihne Ambulancia  (7:00-10:00 a 13:00-15:30)

  Objednanie a výsledky

  Zodvihne Infocentrum  ()

  Len objednanie
  info

  Na kontrolné vyšetrenie na ambulanciu úrazovej chirurgie I a II je potrebné sa objednať buď osobne, alebo na vyššie uvedených telefónnych číslach počas pracovnej doby. Charakter vykonávanej ambulantnej činnosti nám, žiaľ, neumožňuje objednať pacienta na presný časový termín. Na časový interval 1 hodiny sa objednáva niekoľko pacientov, ktorí sú zvyčajne v tomto časovom úseku aj vyšetrení, prosíme preto o trpezlivosť zo strany pacientov.

  Ordinačné hodiny v ambulancii

  Deň Ord. hodiny Lekár Ord. hodiny Lekár
  Pondelok 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 MUDr. Tutka    
  Utorok 8:00 - 11:00 MUDr. Lukáč Martin 11:00 - 14:00 MUDr. Jančiar
  Streda 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 MUDr. Gajdoš    
  Štvrtok 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 MUDr. Šváč 11:00 - 15:30 MUDr. Lukáč
  Piatok 8:00 - 12:00 | 12:30 - 14:00 MUDr. Holas    

  Sestra: Bušányová Štefánia, sestra špecialistka (tel.: 048 / 441 3657)

  8:00 – 15:30 ordinačné hodiny lekára | 12:00 – 12:30 obedňajšia prestávka | 8:00 – 15:30 vyšetrenia objednaných pacientov
   

  Lekári ambulancie