Pozvánka pre odbornú verejnosť – 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Pozvánka pre odbornú verejnosť – 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE

Slovenská lekárska spoločnosť Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti pod odbornou garanciou Algeziologickej kliniky SZU FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica

 

Vás pozývajú na 14. DEŇ KLINIKY ALGEZIOLÓGIE, ktorý sa bude konať v piatok, dňa 6. mája 2022 o 14.00 hod. v hoteli Dixon, Banská Bystrica

 

Organizátor: Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti, SLS

Odborný garant: doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

 

Kontakt:

doc. MUDr. Igor Martuliak, PhD.

Algeziologická klinika SZU, FNsP F.D.Roosevelta,

Nám. gen. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica

tel. 048/441 2780,

 E-mail: imartuliak(_@_)nspbb.sk

 

Miesto konania: Hotel DIXON, Švermova 32, 974 01 Banská Bystrica

 

Téma: „Diagnostika a liečba chronickej viscerálnej bolestí“.

 

Podujatie bude ohodnotené CME kreditmi.

Účastnícky poplatok: 10,- € (prednášajúci a organizátori sú od poplatku oslobodení). Platba len elektronicky na účet SLS:

Názov účtu: Slovenská lekárska spoločnosť IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012 Variabilný symbol: 22 1033 069

Do správy pre prijímateľa: Vaše priezvisko a meno.

Uhradenie kongresového poplatku na účet SLS (poštou, internet bankingom) je potrebné pri registrácii doložiť potvrdením o úhrade (v telefóne, vytlačený prevod a pod.).

 

Odborný program seminára:

 

14.00 Otvorenie seminára: Martuliak I.

 

14.00 – 16.00 Blok prednášok – Diagnostika a liečba chronickej viscerálnej bolesti. predsedníctvo: Skladaný Ľ., Marko Ľ., Petrovičová A., Flašková M., Venglarčík M., Martuliak I.

 

  1. Skladaný Ľ.: Diferenciálna diagnostika chronickej viscerálnej bolesti z pohľadu vnútorného lekárstva. (MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD., prednosta II. Internej kliniky SZU, BB)

 

  1. Marko Ľ.: Najčastejšie príčiny chronickej viscerálnej bolesti z pohľadu chirurga. (doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., prednosta II. Chirurgickej kliniky SZU, BB)

 

  1. Petrovičová A.: Chronická viscerálna bolesť z pohľadu neurológa. (MUDr. Andrea Petrovičová, PhD., Neurologická klinika, FNsP Nitra)

 

  1. Flašková M.: Príčiny chronickej viscerálnej bolesti a ich liečba z pohľadu fyziatra. (MUDr. Martina Flašková, primárka OFBLR BB)

 

  1. Martuliak I.: Možnosti liečby chronickej viscerálnej bolesti u algeziológa

 

  1. Venglarčík M.: Postupy intervenčnej algeziológie v liečbe chronickej viscerálnej bolesti. (MUDr. Michal Venglarčík, PhD., zástupca prednostu II. KAIM SZU pre anestéziológiu, BB)

 

  1. panelová diskusia – moderuje: Martuliak I.

 

16.00 – 16.20 Prestávka

16.20 – 17.30 Blok prednášok – Kazuistiky pacientov s chronickou viscerálnou bolesťou. predsedníctvo: Geistová T., Ščesná M.

  1. kazuistika: Červenková A., BA
  2. kazuistika: Plachá K, Gelnica
  3. kazuistika: Schefferová B., BA
image_pdfimage_print