Pozvánka  na XXV. Kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Pozvánka  na XXV. Kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou

Pozvánka  na XXV. Kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou konaný pri príležitosti 70. rokov Oddelenia úrazovej chirurgie v Banskej Bystrici (1953-2023)

 

Kde: Hotel Partizán, Tále

Kedy: 18. – 19. 05. 2023

 

Prihlášky: www.trauma.sk 

 

PRIHLÁŠKA

LETÁK

 

 

Organizátor:

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

F. D. Roosevelta, Banská Bystrica

MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

 

Technická podpora:

TAL Synergy, ej chirurgie SZU, FNsP

Podlavická cesta 27,974 09 B. Bystrica

IČO: 48212989, IČ DPH: SK2120114843

 

 

Lekárska sekcia:

 

  1. Trauma axiálneho skeletu
  2. Poranenia hornej končatiny
  3. Poranenia dolnej končatiny
  4. Polytrauma
  5. Skeletárne poranenia vo vyššom veku

Kongresový poplatok: 50 € Občerstvenie a spoločenský večer: 50 €

Sesterská sekcia:

 

  1. Operačné výkony v úrazovej chirurgii s pohľadu inštrumentárky
  2. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta so závažnou traumou

 

Prezident kongresu: MUDr. Radomír Gajdoš, PhD.

 

Sekretár kongresu: MUDr. Martin Tutka

 

Organizačný výbor kongresu:

MUDr. Martin Holas

MUDr. Juraj Šváč

MUDr. Milan Jančiar

MUDr. Lukáš Sýkora

MUDr. Tomáš Hríň

MUDr. Maroš Lukáč

MUDr. Peter Straňák

MUDr. Martin Lukáč

 

UBYTOVANIE: Ubytovanie vo vybranom zariadení rezervujeme len tým účastníkom, ktorí vyplnia formulár Objednávka ubytovania – viď príloha. Iné možnosti ubytovania individuálne.

 

TERMÍNY:

25.1.2023 prihlášky na: www.trauma.sk www.adrianmed.eu

15.3.2023 uzávierka prihlášok k aktívnej účasti.

25.3.2023 posledný termín na zaslanie abstraktov

 

Texty abstraktov neprechádzajú odbornou ani jazykovou korektúrou, za obsahovú a formálnu stránku abstraktu je zodpovedný autor.

 

PLATOBNÉ PODMIENKY:

bankovým prevodom alebo v hotovosti na mieste konania podujatia. Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., SWIFT: TATRSKBX, SK35 1100 0000 0029 4000 6436 VS: (číslo zálohovej faktúry), KS: 0308, Poznámka: meno účastníka I

 

INFORMÁCIE A ZASIELANIE PRIHLÁŠOK:

 Dana Figuliová, +421 903 548 151, dana.figuliova(_@_)gmail.com Odoslaním vyplneného formulára dávate súhlas organizujúcej spoločnosti so spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených vo formulári v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas je daný na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek písomne odvolať zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: dana.figuliova(_@_)gmail.com

 

image_pdfimage_print