1

PÔROD a epidemiologické opatrenia

Aktualizácia k 27.9.2021

Vzhľadom k zhoršujúcej sa  epidemiologickej situácii je našou povinnosťou a veľkou snahou chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto  na Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU platia nasledovné  epidemiologické opatrenia. 

Príchod do nemocnice

  • Mamička prichádza do nemocnice cez urgentný príjem
  • Bude Vám urobený antigénový test na Covid – 19.
  • Ak ste mali testom potvrdenú pozitivitu na Covid-19 ešte pred príchodom do nemocnice, upovedomte o tom personál. 

Pôrod

  • Pôrod prebieha na našich pôrodných sálach, kde odporúčame mamičkám hygienické prekrytie tváre rúškom.
  • V prípade pôrodu mamičky pozitívnej na Covid 19, bude pôrod prebiehať za zvýšených epidemiologických opatrení.

Test na Covid -19 

Záleží nám na Vašej  bezpečnosti aj bezpečnosti nášho personálu. Rôznymi opatreniami dbáme, aby sme zabránili šíreniu koronavírusovej infekcie v nemocnici.

  • Preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa pri príjme do pôrodnice, nechali otestovať antigénovým testom. 

Sprevádzajúca osoba

Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Na pôrodnom sále počas pôrodu  je u nás  dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu.

Testovanie sprevádzajúcej osoby pri pôrode:

  • sprevádzajúca osoba musí mať negatívny výsledok antigénového testu,  ktorý bude sprevádzajúcej osobe vykonaný spolu s rodičkou počas príjmu na urgentnom príjme. 
  • sprevádzajúca osoba je povinná na pôrodnej sále dodržiavať všeobecné epidemiologické opatrenia a mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále.
  • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu.
  • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla.

Návštevy

Ďakujeme za pochopenie.