PÔROD a epidemiologické opatrenia

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je našou povinnosťou a veľkou snahou chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto sme na Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU pristúpili k nasledovným  epidemiologickým opatreniam. 

Príchod do nemocnice

 • Mamička prichádza do nemocnice cez urgentný príjem
 • Bude Vám zmeraná teplota a vyplnený vstupný dotazník
 • Bude Vám urobený antigénový test na Covid – 19.
 • Ak ste mali testom potvrdenú pozitivitu na Covid-19 ešte pred príchodom do nemocnice, upovedomte o tom personál. 

Pôrod

 • Pôrod prebieha na našich pôrodných sálach, kde odporúčame mamičkám hygienické prekrytie tváre rúškom.
 • V prípade pôrodu mamičky pozitívnej na Covid 19, bude pôrod prebiehať za zvýšených epidemiologických opatrení.

Test na Covid -19 

Záleží nám na Vašej  bezpečnosti aj bezpečnosti nášho personálu. Rôznymi opatreniami dbáme, aby sme zabránili šíreniu koronavírusovej infekcie v nemocnici.

 • Preto Vás chceme poprosiť aby ste sa pri príjme do pôrodnice, nechali otestovať antigénovým testom. 
 • Antigénový test nemusí mať rodička ktorá:
 • Bola zaočkovaná druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od podania vakcíny uplynulo viac ako 14 dní,
 • Bola zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • Rodička, ktorá je  viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • Rodička ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie  viac ako 180 dňami

Sprevádzajúca osoba

Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Na pôrodnom sále počas pôrodu  je u nás  dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu.

Sprevádzajúca osoba:

 • vyplní čestné vyhlásenie 

 

 • Sprevádzajúca osoba môže byť:
 • osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od podania vakcíny uplynulo viac ako 14 dní,
 • osoby, ktoré boli zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
 • osoby, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • osoby, ktoré prekonali COVID-19 v období pred nie  viac ako 180 dňami,
 • osoby, ktoré sa pri vstupe preukážu negatívnym RT-PCR alebo LAMP testom na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo negatívnym výsledkom AG testu nie starším ako 24 hodín.
 • osoby, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od podania vakcíny uplynulo viac ako 14 dní,

 

 • bude mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále,
 • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu ,
 • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla.

Návštevy

Ďakujeme za pochopenie.

image_pdfimage_print