PÔROD a epidemiologické opatrenia

Vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii je našou povinnosťou a veľkou snahou chrániť rodičky, novorodencov a celý pôrodnícky personál, preto sme na Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU pristúpili k nasledovným  epidemiologickým opatreniam. 

Príchod do nemocnice

 • Mamička prichádza do nemocnice cez urgentný príjem
 • Bude Vám zmeraná teplota a vyplnený vstupný dotazník
 • Bude Vám urobený antigénový test na Covid – 19.
 • Ak ste mali testom potvrdenú pozitivitu na Covid-19 ešte pred príchodom do nemocnice, upovedomte o tom personál. 

Pôrod

 • Pôrod prebieha na našich pôrodných sálach, kde odporúčame mamičkám hygienické prekrytie tváre rúškom.
 • V prípade pôrodu mamičky pozitívnej na Covid 19, bude pôrod prebiehať za zvýšených epidemiologických opatrení.

Test na Covid -19 

Záleží nám na Vašej  bezpečnosti aj bezpečnosti nášho personálu. Rôznymi opatreniami dbáme, aby sme zabránili šíreniu koronavírusovej infekcie v nemocnici.

Jeden z najefektívnejších spôsobov je preukázať testom, že pacient alebo personál nie je nositeľom nákazy. 

 • Preto Vás chceme poprosiť aby ste sa pri príjme do pôrodnice, nechali otestovať antigénovým testom. 
 • Antigénový test vám urobia pred vstupom na urgentný príjem na Triážnom mieste, prípadne na klinike.
 • Negatívny výsledok antigénového testu požadujeme aj od sprevádzajúcej osoby. 

Sprevádzajúca osoba

Našim rodičkám a budúcim oteckom chceme aj v tejto mimoriadnej epidemiologickej situácii vyjsť v ústrety, aby mohli vidieť svoje dieťatko a spolu ho privítať na svete.

Na pôrodnom sále počas pôrodu  je u nás  dovolené mať jednu sprevádzajúcu osobu (manžel, partner).

Sprevádzajúca osoba:

 • vyplní čestné vyhlásenie 
 • preukáže sa negatívnym výsledkom antigénového testu alebo PCR testu na Covid – 19
 • pri vstupe na pôrodný sál bude sprevádzajúcej osobe zmeraná telesná teplota,
 • bude mať ochranné rúško po celý čas pobytu na pôrodnom sále,
 • bude dodržiavať pokyny zdravotníckeho personálu a všetky zásady hygienicko – epidemiologického režimu ,
 • službukonajúcej pôrodnej asistentke odovzdá základné údaje o sebe vrátane telefónneho čísla.

Návštevy

 • V nemocnici platí zákaz návštev
 • Dni, ktoré maminka strávi na oddelení šestonedelia vzhľadom k zákazu návštev nebude môcť prijímať žiadne návštevy.
 • Osobné veci počas hospitalizácie môžu príbuzní odovzdať na vrátnici pri vstupe do lôžkovej časti na -1.podlaží.
 • Veci, označené menom, prevezme personál klinky a odovzdá rodičke na oddelení.  

Ďakujeme za pochopenie.

image_pdfimage_print