Poplatky

Mesačný príspevok  za pobyt v  MŠ …………………….. 15 €
Ročný poplatok do triedneho fondu………………………. 60 € (uhrádza sa po 30 € dvakrát ročne)
Cena za stravu na deň ……………………………………… 2,80 € (možnosť doobjednať večeru 0,80 €/deň)
Stravu je možné odhlásiť najneskôr  v daný deň do 7,30 h,  v opačnom prípade sa uhrádza plná stravná jednotka!

Poplatky uhrádza rodič na základe vystavenej faktúry bankovým prevodom.

image_pdfimage_print