Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku – zdravotnícky prístroj EKG

Ponuka na predaj prebytočného hnuteľného majetku – zdravotnícky prístroj EKG

FNsP FDR ponúka na predaj nasledovný prebytočný hnuteľný majetok: zdravotnícky prístroj EKG MAC 1600, sériové číslo SDE 11150007NA, rok výroby: 2011.

Minimálna ponúknutá cena: 50,- eur

V prípade záujmu je potrebné predložiť cenovú ponukou v minimálnej výške 50,- Eur v uzatvorenej obálke s označením „PREDAJ-NEOTVÁRAŤ“ do 30.11.2021 do 11.00 hod, pričom rozhodujúci je čas prijatia ponuky.

FNsP FDR vstúpi do rokovania o uzatvorení zmluvy s uchádzačom, ktorý ponúkne najvyššiu cenovú ponuku.

V prípade potreby kontaktujte Právne oddelenie FNsP FDR, tel.č. 048/4412339, email: pravne(_@_)nspbb.sk

image_pdfimage_print