Pomocná ruka v regulácii spotreby antibiotík

Domov / Nezaradené / Pomocná ruka v regulácii spotreby antibiotík

Pomocná ruka v regulácii spotreby antibiotík

Podľa prieskumu Európskej únie zameraného na používanie antibiotík v EÚ sa Slovensko umiestnilo na šiestej priečke v používaní antibiotík. Aj napriek informáciám z médií, od lekárov a lekárnikov, je spotreba antibiotík stále vysoká.
Ako vhodný prostriedok na reguláciu a celkové znižovanie spotreby antibiotík sa ukazuje spolupráca ambulancií prvého kontaktu v Banskej Bystrici s Oddelením klinickej mikrobiológie FNsP F. D. Roosevelta.
Oddelenie klinickej mikrobiológie poskytuje lekárom pravidelné ročné aktuálne prehľady najčastejšie izolovaných bakteriálnych patogénov a prehľady ich odolnosti na účinky antibiotík.
Baktérie sa účinkom antibiotík bránia a často sú schopné odolávať ich pôsobeniu. Tento proces je stále vo vývoji a preto sa citlivosť baktérií môže z roka na rok výrazne zmeniť. Pri začatí antibiotickej terapie lekár na základe týchto aktuálnych informácií získava možnosť voľby najúčinnejšieho a najvhodnejšieho antibiotika na daný infekt.
Cielenou kultiváciou biologického materiálu pacienta získava lekár informáciu o konkrétnom bakteriálnom pôvodcovi ochorenia a jeho citlivosti na účinky antibiotík. V prípade, že je nutné začať antibiotickú terapiu skôr, ako je k dispozícii výsledok mikrobiologického vyšetrenia, môže ošetrujúci lekár na základe aktuálnych informácií zvoliť na daný infekt najúčinnejšie a najvhodnejšie antibiotikum.
V tomto smere oddelenie klinickej mikrobiológie v rámci projektu S-MedDial spolupracuje aj so všeobecnou zdravotnou poisťovňou na zracionalizovaní spotreby antibiotík v ambulantnej praxi.

image_pdfimage_print