Poliklinika

Domov / Poliklinika

 

Poliklinika prízemie

1- Neurochirurgická ambulancia
2- Urologické ambulancie

V- výťah

Poliklinika 1. poschodie

č. miestnosti – názov ambulancie alebo pracoviska
1104 – 1105 – Hematologická ambulancia II. (Hematologická a Onkohematologická ambulancia II.)
1106 – 1107 – Hematologická ambulancia II. (Hematologická a Onkohematologická ambulancia II.)
1108 – 1109 – Hematologická ambulancia I.  (Hematologická a Onkohematologická ambulancia I.)
1110 – 1111 – Ambulancia plastickej chirurgie II.
1112 – 1113 – Ambulancia plastickej chirurgie I.
1114 – 1115 – Anestéziologická ambulancia
1116 – 1117 – Dermatovenerologická klinika – Fyzikálna liečba
1118 – 1119 – Interná ambulancia všeobecná I.
1120           – EKG
1128 – 1130 – Reumatologická ambulancia II., Denzitometria
1131 – 1133 – Int. klinika amb. biologickej liečby
1143 – 1144 – Kardiologická ambulancia
1145 – 1146 – Angiologická ambulancia
1147 – 1148 – Reumatologická ambulancia I.
1150 – 1151 – Ambulancia transplantačnej chirurgie,  Onkochirurgická ambulancia
1152 – 1153 – Všeobecná chirurgická ambulancia I. 
1154 – 1155 – Cievna chirurgická ambulancia
1156 – 1157 – Diabetologická ambulancia I.
1158 – 1159 – Reumatologická ambulancia II., Endokrinologická ambulancia II.
1160 – 1161 – Endokrinologická ambulancia
1162 – 1163 – Nefrologická ambulancia
1164 – 1165 – Nefrologická ambulancia II. (Ambulancia pre transplantáciu obličiek)

Poliklinika D1

114         –    Hematologické oddelenie
115         –    Amb. Klinickej imunológie a alergológie
118 – 119  –  Chirurgická endoskopická ambulancia
120 – 121  –  Gastroenterologická ambulancia, Endoskopická ambulancia
122 – 123  –  Hepatologická ambulancia
124 – 125  –  Gastroenterologická ambulancia
126 – 127  –  Hepatologická ambulancia
128 – 129  –  Alergologická ambulancia

Poliklinika 2. poschodie

216 – 220 – Gynekologická ambulancia II., Ambulancia pre patologickú graviditu,
Urogynekologická ambulancia, Ambulancia pre perimenopauzu a patológiu endometria,
221 – 225 – Gynekologická ambulancia III. (Ambulancia pre plánované rodičovstvo a antikoncepciu, Ambulancia pre sterilitu a intertilitu)
227 – 228 – Všeobecná neurologická ambulancia dospelých I.
Ambulancia pre nervovosvalové ochorenia
229 – 230 – Všeobecná neurologická ambulancia dospelých II.,Ambulancia pre cerebovaskulárne ochorenia
Ambulancia pre záchvatové ochorenia
232 – 234 – Algeziologická ambulancia (Ambulancia chronickej bolesti )
235 – 236 – Všeobecná dermatovenerologická ambulancia II.
237 – 238 – Diabetologická ambulancia II.
239 – 240 – Všeobecná dermatovenerologická ambulancia II.
241 – 243 – Alergo-imunologické laboratórium, Sérologické laboratórium 2, Centrum kont. a liekovej alergie
245 – 246 – Všeobecná dermatovenerologická ambulancia I.
247         – Mykologické laboratórium
257 – 258 – Dermatovenerologická  ambulancia, Onkodermatologická ambulancia
277 – 279 – Audiológia – vyšetrovňa
280         – Všeobecná ORL ambulancia II., Všeobecná ORL ambulancia III.
281 – 282 – Všeobecná ORL ambulancia I.
285 – 286 – Všeobecná gynekologická ambulancia I. (Ambulancia pre gynekologický zápal)
287 – 288 – Onkogynekologická a mamologická ambulancia IV.
Ambulancia pre perimenopauzu a patológiu endometria
289 – 292 – Gynekologická SONO ambulancia
293 – 297 – Urogynekologická ambulancia, Ambulancia fyziologickej gravidity

Poliklinika 3. poschodie

317 – 319 – Oftalmologická ambulancia I. ( Všeobecná a príjmová očná ambulancia I.,
Ambulancie pre traumatológiu oka, Konziliárna očná ambulancia )
320 – 322 – Zákroková miestnosť – Všeobecná a príjmová očná ambulancia
328 – 329 – Ústavná stomatologická ambulancia
330 – 332 – Cievna a metabolická očná ambulancia
333         – Súkromný lekár
334 – 335 – Oftalmologická ambulancia V.,
Vitreoretinálna očná ambulancia, Retinálna očná ambulancia
336 – 337 – Audiológia
339 – 341 – Foniatrická ambulancia
342 – 346 – Pracovne – Oddelenie pneumológie a ftizeológie
347         – Všeobecná ambulancia pre pneumológiu a ftizeológiu
348 – 349 – Pracovne – Oddelenie pneumológie a ftizeológie
359 A     – Pneumologická a ftizeologická ambulancia II.
359 B     – Pneumologická a ftizeologická ambulancia II. (Ambulancia pre cystickú fibrózu),Ambulancia pneumológie a ftizeológie III.
361       – Spirometrické laboratórium
362       – Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.( Onkopneumologická ambulancia)
363       – Pneumologická a ftizeologická ambulancia I.( Onkopneumologická ambulancia)
364       – Neonatologická ambulancia I. (Ambulancia pre sledovanie rizikových novorodencov)
375 – 376 – Ambulancia klinického pracovného lekárstva a klinickej toxikológie
377 – 378 – Geriatrická ambulancia I.
379       – SONO pracovisko
380       – Súkromný lekár
381       – Psychologické pracovisko
382       – Súkromný lekár
383 – 385 – Onkologická kontrolná ambulancia
386 – 388 – Glaukómová očná ambulancia, Onkologická a orbitologická očná ambulancia
389 – 395 – Oftalmologická ambulancia IV. (Očná ambulancia pre refrakčnú mikrochirurgiu)

content_wrap