Podvodné e-maily

Podvodné e-maily

Vážení obchodní partneri,

 

dovoľujeme si Vás upozorniť, že sme v poslednej dobe zaznamenali podvodné e-maily zasielané v mene Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, v ktorých osoba Branislav Holub vystupuje ako správca účtovníctva a financií FNsP F.D. Roosevelta a požaduje od Vás poskytnutie aktualizácie všetkých aktuálnych a čakajúcich faktúr na ďalšie platby.

 

Týmto by sme Vás chceli upozorniť, že naša nemocnica nemá technické problémy s ekonomickým informačným systémom a neoslovila dodávateľov za účelom získania uvedených informácií.

 

Ďalej si dovoľujeme zdôrazniť, že našu korešpondenciu viete verifikovať podľa e-mailovej adresy s koncovkou @nspbb.sk.

Ďakujeme veľmi pekne, že ste venovali svoju pozornosť tejto informácii.  

image_pdfimage_print