Podávame lieky pre zmiernenie priebehu ochorenia Covid-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu

Podávame lieky pre zmiernenie priebehu ochorenia Covid-19 u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu

Oddelenie infektológie vo FNsP F. D. Roosevelta je vybraným pracoviskom pre podávanie monoklonálnych protilátok, ktoré u pacientov s vysokým rizikom ťažkého priebehu Covid-19  môžu zmierniť priebeh ochorenia.

Monoklonálne protilátky (Bamlanivimab, Casirivimab/Imdevimab) sú špecifická liečba určená pacientom infikovaných vírusom SARS-CoV-2 s pridruženými ochoreniami a seniorov nad 65 rokov. cieľom liečby je zabrániť úmrtiu alebo hospitalizácii.

KEDY SA LIEK PODÁVA:

Liek sa musí podávať vo včasnom štádiu ochorenia Covid-19. Ochorenie musí byť potvrdené PCR testom.

KTO LIEČBU ODPORUČÍ :

V  súlade s Usmernením MZ SR č.Z091410-2021 liečbu indikuje ošetrujúci lekár (všeobecný).

KAM SA OBJEDNAŤ

Po odporučení podania lieku Vás všeobecný lekár telefonicky objedná Infektologickej ambulancii, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica a oznámi Vám termín.

Čo potrebujete:

 • Výsledok PCR testu (pozitívny)
 • Vyplnený indikačný formulár k podávaniu lieku
 • Informovaný súhlas
 • Kartu poistenca

Liek sa podáva ambulantne vo forme infúzie. Nie je potrebná následná hospitalizácia.

 

KOMU MÔŽU BYŤ  MONOKLONÁLNE PROTILÁTY PODANÉ

 Indikačné kritéria pre podanie monoklonálnych protilátok (Bamlanivimab, Casirivimab/Imdevimab):

 

 • Pacienti s ochorením COVID-19, ktorí majú najvyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia
 • Pacienti starší ako 65 rokov
 • Pacienti s obezitou a BMI viac ako 35
 • Pacienti s renálnym zlyhaním (CKD G3 – G5) vrátane pacientov na hemodialýze a vrátane pacientov s nefrotickým syndrómom
 • Pacienti s chronickým ochorením pečene v štádiu cirhózy alebo pokročilej fibrózy a prejavmi hepatálnej insuficiencie
 • Pacienti s chronickým srdcovocievnym ochorením v štádiu srdcového zlyhávania alebo s významnou kardiálnou dekompenzáciou v minulosti.
 • Pacienti s artériovou hypertenziou v štádiu pokročilých orgánových komplikácií.
 • Pacienti s chronickým ochorením pľúc s chronickou respiračnou insuficienciou a s exacerbáciami vyžadujúcimi hospitalizáciu v minulosti
 • Pacienti s cukrovkou 1. alebo 2. typu s pokročilými chronickými komplikáciami
 • Pacienti s ťažkou formou Parkinsonovej choroby a inými neurologickými ochoreniami s rizikom respiračného zlyhania pri ochorení COVID-19
 • Imunokompromitovaní pacienti so závažnou poruchou imunity na základe rozhodnutia lekára. Medzi pacientov s rôznymi druhmi klinicky významných porúch imunitných mechanizmov patria napr. pacienti s Downovým syndrómom a obezitou alebo inou vrodenou chybou asociovanou s Downovým syndrómom, pacienti na aktívnej hematoonkologickej liečbe a po orgánových transplantáciách, alebo po transplantáciách krvotvorných buniek, pacienti so zle kontrolovanou infekciou HIV alebo na imunosupresívnej liečbe. Títo pacienti sú tiež kandidátmi na podanie MAB v prípade potvrdenia ochorenia COVID-19.

 

Čo sú monoklonálne protilátky

 

Lieky sa podávajú infúzne do žily. Môže ísť o kombináciu protilátok alebo o monoterapiu. Monoklonálne protilátky sú protilátky, ktoré majú schopnosť rozpoznať a prichytiť sa k špecifickej štruktúre, v tomto prípade ku proteínu spike, ktorý pokrýva vírus SARS-CoV-2. Úlohou monoklonálnych protilátok je prichytiť sa k spike proteínu a zabrániť tak vírusu preniknúť do buniek ľudského tela.

Viac informácií nájdete na: www.sukl.sk

image_pdfimage_print