Poďakovanie

Domov / Nezaradené / Poďakovanie

Poďakovanie

Liga proti rakovine z výnosu minuloročného Dňa narcisov darovala pre potreby Rádioterapeutického pracoviska Onkologickej kliniky SZU v Banskej Bystrici
30 000 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup fixačných pomôcok typu AIO (All-in-one) potrebných na zabezpečenie vysokej presnosti a reprodukovateľnosti radiačnej liečby.

FNsP F. D. Roosevelta ďakuje Lige proti rakovine ako aj všetkým spoločnostiam a jednotlivcom, ktorí svojimi finančnými alebo vecnými darmi, či zapožičaním prístrojov prispievajú k skvalitneniu zdravotnej starostlivosti poskytovanej v našej nemocnici.

image_pdfimage_print