Počet sestier v nemocnici alarmujúco klesá

Počet sestier v nemocnici alarmujúco klesá

Hoci sa nemocnici zatiaľ darí zabezpečiť prevádzku všetkých oddelení,  k ideálnemu stavu jej chýba približne 60 sestier a 10  pôrodných asistentiek.

 

Najakútnejšia situácia je na Oddelení centrálnych operačných sál, kde potrebujú prijať  20 operačných sestier. Ak sa im to nepodarí, môže za pár mesiacov dôjsť k situácii, že nebudú schopní zabezpečiť plnú dennú prevádzku všetkých 16 operačných sál.

Práca operačnej sestry je nesmierne dôležitá a zodpovedná. Operačná sestra zabezpečuje celý proces prípravy inštrumentária, asistenciu pre operatéra počas výkonu, po výkone bezpečné odoslanie nástrojov na sterilizáciu. Bez sestry inštrumentárky nemôže lekár operovať.

 

Klesajúci počet sestier je jav dlhodobý na celom Slovensku a vo FNsP F. D. Roosevelta súvisí najmä s ich vekovou štruktúrou. Najviac sestier v nemocnici je vo veku nad 50 rokov, silné ročníky postupne odchádzajú do dôchodku a nie je možné ich v dostatočnej miere doplniť, pretože sestier – absolventiek vysokoškolského štúdia,  je omnoho menej ako je reálna potreba pracovného trhu v SR.

 

Ešte nižší počet absolventiek končí štúdium pôrodnej asistencie a je rovnako neľahké nahrádzať odchádzajúce kolegyne novou generáciou. V roku 2011 u nás pracovalo 62 pôrodných asistentiek dnes ich je na II. Gynekologicko-pôrodníckej klinike SZU 44.

 

„Ako nemocnica pristupujeme k takým formám náboru, o akých sme kedysi neboli nútení uvažovať. Bez toho, by sme počet personálu neudržali ani na takej úrovni ako máme. Zvýšili sme aktivitu a snažím sa zviditeľniť nemocnicu ako zamestnávateľa prostredníctvom dostupných komunikačných kanálov a inzercie v celoplošných periodikách. Nakrúcame náborové videá a sponzorujeme príspevky na sociálnych sieťach. Snažíme sa záujemkyne motivovať aj finančne. V odbornostiach, kde je nedostatok kritický a sú pre sestry z dôvodu svojej náročnosti menej atraktívne, ponúkame náborový príspevok až do 5000 EUR,“ vysvetlila Miriam Lapuníková, riaditeľka nemocnice.

 

Ako zamestnávateľ ponúkajú  pre zamestnancov nemocnice vrátane sestier, benefity ako týždeň dovolenky  navyše, dobu určitú už po jednom roku, regeneračné aktivity hradené zamestnávateľom a pre mladú generáciu môže byť zaujímavým benefitom, že prevádzkujú vlastnú materskú školu.

 

Práca sestry je dnes omnoho náročnejšia, sofistikovanejšia ako kedysi. Medicína a s ňou aj ošetrovateľské postupy sa rýchlo vyvíjajú, pribúdajú moderné technológie, digitalizácia procesov, preto je vysokoškolské vzdelanie pre sestru adekvátne a v tomto niet cesty späť k stredoškolskej príprave,“  vysvetlila Monika Trnovcová, námestníčka pre ošetrovateľstvo.

 

Možné riešenia by v nemocnici videli v  úprave kompetencií pre ostatné zdravotnícke kategórie a vznik pozície, ktorá by bola kompetenčne vyššie ako napríklad zdravotnícky asistent, alebo sanitár, nevyžadovala by vysokoškolské vzdelanie  a bola by pod vedením sestry.

 

Vývoj počtu zamestnancov v kategórii sestra za posledné roky:

 

Zdravotnícka kategória – sestry

Počet

2021

765

2020

776

2019

787

2018

799

2017

795

2016

814

2015

809

2014

819

2013

798

2012

817

2011

831

2010

838

Zdroj: FNsP FDR

 

 

image_pdfimage_print