Plošné zavedenie výberu lekára – operatéra má zvýšiť ochranu pacienta a transparentnosť nemocnice

Domov / Uncategorized @sk / Plošné zavedenie výberu lekára – operatéra má zvýšiť ochranu pacienta a transparentnosť nemocnice

Plošné zavedenie výberu lekára – operatéra má zvýšiť ochranu pacienta a transparentnosť nemocnice

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica (FNsP FDR) v reakcii na intenzívnu spoločenskú diskusiu týkajúcu sa prijímania nelegálnych platieb lekármi plánuje plošné zavedenie služby – výber operatéra.
Službu výber lekára – operatéra má nemocnica zavedenú už nejaký čas, k zmene odteraz dochádza v tom, že pri objednávaní si termínu na operáciu, bude pacient povinný svojím podpisom vyjadriť, či využije spoplatnený výber, alebo nie. Jeho vyjadrenie bude zaznamenané v zdravotnej dokumentácii. Naším cieľom je zvýšiť ochranu pacienta a dať mu možnosť výberu. „Veríme, že tento krok prispeje k zvýšeniu transparentnosti v našom zdravotníckom zariadení. Samozrejme pacientom ponúkame len možnosť, ak službu nevyužijú, bude im v každom prípade poskytnutá plnohodnotná zdravotná starostlivosť tak, že operatéra bez nároku na úhradu pridelí prednosta kliniky, resp. primár oddelenia,“ uviedla riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Výška poplatku za službu výberu lekára – operatéra, bude v závislosti od náročnosti výkonu 100 €, 150 € alebo 200 €. Cenu a postup pri výbere upravuje interná smernica. Šesťdesiat percent z vybraného poplatku pôjde operatérovi a zvyšných štyridsať percent použije nemocnica na skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti, prioritne na danom oddelení.
S plošným zavedením nadštandardnej služby vyjadrila súhlas takmer polovica z 240 pacientov oslovených v internom prieskume. Spomínaný postup je už zavedený na Urologickej klinike a postupne aj na ostatných chirurgických klinikách a oddeleniach.

image_pdfimage_print