1

MUDr. Jozef Valky, PhD.

Patrí k zakladajúcim členom transplantačného centra v Banskej Bystrici a je jednou z jeho vedúcich osobností. Ako anestéziológ bol pri vôbec prvej transplantácii pečene na Slovensku, ktorá sa uskutočnila v roku 1997. Anestéziu pacienta mal na starosti aj pri prvej transplantácii pečene pri opätovnom spustení programu pečeňových transplantácii v roku 2008. V rokoch 1999-2000 pracoval ako lekár vo Švédsku. Zúčastnil sa viacerých odborných stáží v Nemecku, Švédsku, Španielsku aj Česku. Od septembra 1990 až doteraz pôsobí na II. KAIM. Je krajským odborníkom pre AIM a členom niekoľkých slovenských a medzinárodných odborných spoločností. V roku 2008 si spolu s transplantačným tímom prevzal ocenenie SLS. Významná zdravotnícka udalosť roka 2008 – za obnovenie transplantácie pečene.
MUDr. Eva Lacková, PhD.

Je zakladajúcou členkou Transplantačného centra a jeho dlhoročnou vedúcou lekárkou.  Je skúsená nefrologička. Podieľala sa na prvej skríženej transplantácii obličiek v SR, ktorá je riešením pri nedostatku darcovských orgánov. Je spoluzakladateľkou  Slovenskej transplantologickej spoločnosti  a dlhé roky pôsobila ako jej prezidentka.  Absolvovala niekoľko stáží v európskych transplantačných centrách. Je členkou výboru Slovenskej nefrologickej spoločnosti  a  Slovenskej transplantologickej spoločnosti.
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.

Je „otcom“ roboticky asistovanej chirurgie na Slovensku a vedúcim Centra roboticky asistovanej chirurgie.  Patrí medzi zakladajúcich členov Transplantačného centra v Banskej Bystrici. Bol pri zavedení metodiky laparoskopického odberu obličky od žijúcich darcov,  ako aj iných moderných operačných metód v urológii.  Je členom mnohých medzinárodných urologických spoločností. Od roku 2011 je hlavným odborníkom MZ SR pre urológiu.  Je držiteľom striebornej medaily SLS za zásluhy o Slovenskú lekársku spoločnosť. V rokoch 2012  – 2014 bol riaditeľom nemocnice.
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.

Patrí medzi popredných slovenských hepatológov a gastroenterológov. Je vedúcim hepatológom Transplantačného centra. Významne sa podieľal na spustení programu transplantácii pečene, ktoré sú najprestížnejším medicínskym programom nemocnice.  Inicioval vznik samostatného hepatologicko- gastroenterologického oddelenia a nefrologického oddelenia, ktoré zabezpečujú starostlivosť o pacientov pred a po transplantácii pečene a obličiek.  Je prezidentom Slovenskej hepatologickej spoločnosti a krajským odborníkom pre hepatológiu.
Doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.

Je priekopníkom v zavádzaní miniinvazívných  a laparoskopických  operácií, ktoré aplikoval do praxe v rámci celého Slovenska po opakovaných dlhodobých školeniach na špičkových pracoviskách v Európe a USA. K takýmto výkonom  patria napríklad   videoasistované miniinvazívne operácie štítnej žľazy, laparoskopická fundoplikácia s hiatopalstikou pri refluxnej chorobe pažeráka alebo bariatrické výkony pri liečbe chorobnej obezity. V roku 2005 sa podieľal na vzniku špecializovaného pracoviska – Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a endoskopie, ktorého bol do roku 2017 primárom.  Je členom mnohých odborných spoločností, má za sebou bohatú publikačnú činnosť.