PACIENTI S NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI NÁJDU POMOC AJ V BANSKEJ BYSTRICI

Domov / Nezaradené / PACIENTI S NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI NÁJDU POMOC AJ V BANSKEJ BYSTRICI
PACIENTI S NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI NÁJDU POMOC AJ V BANSKEJ BYSTRICI

PACIENTI S NELÁTKOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI NÁJDU POMOC AJ V BANSKEJ BYSTRICI

Na Oddelení psychiatrie dňa 29.4.2015 slávnostne otvorili za prítomnosti primátora mesta Banská Bystrica 10 lôžok určených pre liečbu pacientov s nelátkovými závislosťami ako sú patologické hráčstvo, stávkovanie či telefonovanie.

Liečba nelátkových závislostí má vo FNsP FDR tradíciu už od roku 1993. Metodiku liečby vypracoval MUDr. Ludvik Nábělek, PhD. spolu s kolegami psychiatrického oddelenia. Za dve desiatky rokov pomohli na oddelení stovkám závislých pacientov z celého Slovenska. Spustenie programu po niekoľko ročnej prestávke (pozn.: v r. 2011 bol oddeleniu znížený počet lôžok a liečba nelátkových závislostí bola zastavená.) podporujú odborná, ale aj laická verejnosť. Pacientom sú k dispozícii pôvodné priestory aj kompletný terapeutický tím.

„Myslím si, že liečba nelátkových závislostí je s banskobystrickou psychiatriou pevne spätá. Disponujeme priestormi, odborným personálom a veľmi dobrými predchádzajúcimi výsledkami. Som rada, že aj vďaka osobnej angažovanosti pána primára môžeme tento úspešný program spustiť, “ povedala riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

„S pálčivými problémami našej spoločnosti sa stretávame na dennej báze. Som veľmi rád, že sa podarilo opäť oživiť myšlienku pomoci na Oddelení psychiatrie v Rooseveltovej nemocnici pre pacientov, ktorí sa dostali na okraj spoločnosti a nevedia nájsť cestu späť. Spolu so zámerom mesta vybudovať integrované centrum pre drogovo závislých ľudí trpiacich najmä alkoholizmom a užívaním drog by sme vytvorili komplexný systém pomoci v Banskej Bystrici,“ hovorí primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Nelátkové závislosti sa okrem Banskej Bystrice liečia v rámci Slovenska už len v Odbornom liečebnom ústave psychiatrickom, n. o. v Prednej Hore, čo je vzhľadom k počtu závislých nepostačujúce. „Liečba patologického hráčstva trvá osem týždňov a je zameraná na dosiahnutie úplnej a trvalej abstinencie od hrania. Úspešné zavŕšenie tohto cieľa zahŕňa viacero postupných krokov. Patria medzi ne kompenzácia najzávažnejších psychických dôsledkov vzniknuvších v súvislosti s prítomnosťou patologického hráčstva (zníženie rizika suicidálneho konania, zmiernenie depresívneho prežívania a pod.), zmena postoja pacienta k hazardnému hraniu, zvýšenie jeho afektívnej a frustračnej tolerancie, zlepšenie sociálnej a profesionálnej integrácie, znovu vybudovanie primeraných rodinných a osobných väzieb a reštitúcia, respektíve reštrukturalizácia osobnosti pacienta vrátane osobnej hierarchie hodnôt,“ približuje primár oddelenia Ludvík Nábělek.

Psychiatrické oddelenie FNsP F.D.Roosevelta je situované v starom nemocničnom areáli v príjemnom parkovom prostredí. Na 50 lôžkach poskytuje komplexnú terapeutickú starostlivosť pacientom trpiacim poruchami duševného zdravia s vyváženou aplikáciou biologických, psychoterapeutických a psychosociálnych postupov. Okrem lôžkovej časti a odborných ambulancií je k dispozícii aj 15 miest v Dennom psychiatrickom stacionári LÚČ, ktorý svojim zameraním predstavuje progresívne trendy prechodu od ústavných k semiambulantným formám psychiatrickej liečby.

image_pdfimage_print