Pacienti ocenili našich odborníkov

Pacienti ocenili našich odborníkov

Na Piatej celoslovenskej pacientskej konferencii Asociácie na ochranu práv pacientov si prevzali ocenenie Môj lekár a Moja sestra naši odborníci:

 

MUDr. Eva Králiková – Hematologické oddelenie

Na ocenenie ju navrhlo OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko

 

MUDr. Jozef Baláž – Hepatologicko-gastroenterologicko transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU

Bc. Beata Škvarková – Hepatologicko-gastroenterologicko transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU

Na ocenenie ich   navrhlo OZ Šanca pre pečeň.

 

Odborníkov každoročne nominujú pacientske organizácie, ktoré tým vzdajú hold výnimočným lekárom a sestrám, ktorí sú vďaka svojej empatii, obetavosti a vysokému nasadeniu mimoriadnym prínosom pre pacientov. Sú tu pre nich aj nad rámec svojich pracovných povinností, pretože svoje povolanie nevnímajú ako prácu, ale predovšetkým ako poslanie.

 

Kolegom srdečne blahoželáme a v mene ich pacientov im úprimne ďakujeme za ich starostlivosť a obetavosť.

 

V rámci konferencie sa uskutočnilo aj množstvo zaujímavých prednášok. Medzi aktívnymi účastníkmi bola aj riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková s prednáškou na tému: Právo pacientov na dostupnú zdravotnú starostlivosť z pohľadu nemocníc – Efektívny manažment

 

 

  • MUDr. Eva Králiková – Hematologické oddelenie

 

Dlhé roky aktívne prednáša na vzdelávacích podujatiach združenia OZ Lymfoma a Leukémia Slovensko. Pomáha šíriť materiály OZ až k samotným pacientom, čím ich úspešne začleňuje do komunity a pomáha im od úvodu lepšie zvládať ich ochorenie.

Združeniu nezištne a s radosťou pomáha s prípravou odborných textov na webovú stránku či do brožúr. Vždy je otvorená diskusii o zlepšovaní manažmentu pacienta.

Pri onkohematologických pacientoch zo stredného Slovenska s OZ promptne a veľmi nápomocne koordinuje liečbu jednotlivých pacientov.

Pani doktorka je aktívnou členkou Lymfómovej skupiny Slovenska, čo je odborná lekárska skupina onkohematológov. Každoročne prispieva kazuistikami do Lymfómového fóra.

Pani doktorke patrí veľká vďaka a úcta pacientov za to, že zvládajú ťažké chvíle počas liečby onkohematalogických ochorení a môžu sa tešiť zo spoločných úspechov, keď zvíťazia.

 

  • MUDr. Jozef Baláž – Hepatologicko-gastroenterologicko transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU

 

Pán doktor Baláž pracuje na hepatologicko-gastroenterologickom a transplantačnom oddelení vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Rooseveltra v Banskej Bystrici. Pacienti si na ňom najviac vážia jeho veľkú pomoc a ústretovosť k jeho pacientom či už na lôžkovom oddelení alebo na ambulancii. Má etický a ľudský prístup k pacientom a ich rodinám. Pán doktor dlhodobo spolupracuje na efektívnom manažmente pacientov, spolu s pánom doc. MUDr. Ľubomírom Skladaným založili v banskobystrickej Rooseveltovej nemocnici 24-hodinovú príslužbu, vďaka ktorej sú pacienti s krvácaním okamžite ošetrení, a to bez ohľadu na to, či je noc, sviatok alebo víkend. MUDr. Baláž sa neustále vzdeláva v oblasti gastroenterológie a hepatológie, zúčastňuje sa odborných stretnutí, sám je ochotným poradcom OZ Šanca pre pečeň a vedie jej edukačné stretnutia pre pacientov. Pravidelne sa zapája do klinických štúdií a implementácii nových liekov pre pacientov s IBD.

 

  • Bc. Beata Škvarková – Hepatologicko-gastroenterologicko transplantačné oddelenie II. Internej kliniky SZU

 

 Bc. Beata Škvarková pracuje ako staničná sestra na Hepatologickom, gastroenterologickom a transplantačnom oddelení (HEGITO) vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Okrem toho, že neváha zastúpiť svoje kolegyne nielen na oddelení, ale aj v ambulancii, venuje špeciálnu pozornosť aj svojim pacientom. Jej výraznú pomoc, etický a ľudský prístup oceňujú aj pacienti na lôžkovom oddelení a ich rodinní príslušníci. Vďačia jej za efektívny manažment pacientov, pomoc pri hľadaní darcov, edukáciu pacientov s cirhózou pečene či edukáciu a manažment pacientov pred a po transplantácii pečene. Do praxe zaviedla LFI – meranie indexu krehkosti hospitalizovaných pacientov, sledovanie kvality života u rôznych skupín pacientov či meranie nutričných parametrov u pacientov s cirhózou pečene. Neustále rozširuje svoje vedomosti, a to prostredníctvom gastroenterologických a hepatologických podujatí. Veľmi ochotne pomáha OZ Šanca pre pečeň pri edukačných stretnutiach, spolupracuje pri vytváraní publikácie pre pacientov „Občasník“, aj písaní edukačných letákov pre pacientov. Aktívne sa zúčastňuje v prospektívnych a retrospektívnych štúdiách.

 

image_pdfimage_print