PACIENTI ČAKAJÚ NA VÝMENU KĹBOVEJ NÁHRADY UŽ LEN ŠTYRI MESIACE

Pacienti čakajú na výmenu bedrového kĺbu vo FNsP F. D. Roosevelta z pôvodných osemnásť mesiacov už len štyri. Totálne endoprotézy patria medzi zákroky, na ktoré musia pacienti na Slovensku najdlhšie čakať a zdravotné poisťovne vytvárajú na tento typ zákrokov čakacie listiny. „Pri takomto tempe prestaneme na jeseň vytvárať čakacie listiny úplne, to znamená, že pacientov budeme operovať priebežne do troch mesiacov, ako to ukladá vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR. Čo je ešte pozitívnejšie, môžu k nám prísť pacienti z iných regiónov, a z iných zdravotníckych zariadení, kde by museli čakať na operáciu kĺbu oveľa dlhšie. O uvoľnených kapacitách sme informovaliÂÂ aj zdravotné poisťovne s tým, že svojich pacientov môžu presmerovať do našej nemocnice,“ priblížila riaditeľka nemocnice Ing. Miriam Lapuníková, MBA. Výmena kĺbovej náhrady je radikálny zákrok, ktorému predchádza dlhodobé trápenie pacienta, obmedzenie jeho mobility a s tým spojené zhoršenie kvality bežného života.

Ortopédi vďaka rekonštrukcii a prístavbe operačných sál, ktorú FNsP FDR dokončila v októbri 2013, získali jednu operačnú sálu navyše. Teraz operujú na troch, čo im umožnilo zvýšiť počet výkonov, najmä totálnych endoprotéz. Kým v roku 2013 vymenili kĺb okolo 550 pacientom. V roku 2014 to bolo takmer raz toľko, presne 1007. Dôležitým krokom, ktorý prispel k zrýchleniu operovanosti je dôsledný manažment pacienta. „Prijali sme pracovníčku, ktorá má na starosti správu čakacej listiny, logistiku pacientov, ich kontaktovanie, zasielanie korešpondencie a plánovanie hospitalizácii a zákrokov. Eliminovali sme prípady, kedy pacient objednaný na zákrok z rôznych dôvodov jednoducho neprišiel, takže nevznikajú prestoje v operačnom programe. Pacientov podrobne informujeme a usmerňujeme čo ich čaká pred, počas a po operácii, čo proces ich prípravy na zákrok zrýchľuje,“ prezentoval ďalšie opatrenia námestník pre liečebno – preventívnu starostlivosť MUDr. Milan Urbáni, MPH.