Noika Krajčovičová

    Pred rokom ste zachránili môj život, aj život nášho malého Kiarona. Nikdy na vás nezabudnem, a budem rada spomínať na váš profesionálny a najmä ľudský prístup!
    Noika Krajčovičová

    Veľmi pekne ďakujem pánom doc. Mudr. Dókuš, a Mudr. Školka z gynek. porodn. odd. za to, že ste pred rokom zachránili aj môj život, aj život nášho malého Kiarona. Nikdy na vás nezabudnem, a budem rada spomínať na váš profesionálny a najmä ľudský prístup! ❤️ A ďakujem aj pánovi doktorovi Petriľakovi a všetkým lekárom na neon. JYS-ke za záchranu a odbornú starostlivosť o nášho maličkého bojovníka Kiaronka. Sme vám všetkým z celého ❤️ vďačný! S pozdravom Krajčovičovci