Žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie PO

  Elektronická žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie PO (určené pre orgány činné v trestnom konaní, znalcov, súdy, orgány verejnej moci, advokátov, poisťovne a pod.)

  Objednávkový formulár

  Údaje žiadateľa

  Žiadam o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie formou *

  Zdravotnú dokumentáciu žiadam sprístupniť z *

  Údaje pacienta, ktorého zdravotná dokumentácia sa požaduje *

  Ďalšie údaje

  (v prípade osobného prevzatia zdravotnej dokumentácie a/alebo nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie na mieste sa žiadateľ môže preukázať dokladom preukazujúcim oprávnenie na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie na mieste)

  * polia označené hviezdičkou sú povinné