Žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie FO

  Elektronická žiadosť o poskytnutie a/alebo sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie FO (pacient, príbuzný pacienta, blízka osoba a pod.)

  Objednávkový formulár

  Údaje žiadateľa

  Žiadam o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie formou *

  Zdravotnú dokumentáciu žiadam sprístupniť z *

  Údaje pacienta, ktorého zdravotná dokumentácia sa požaduje *

  Žiadam o sprístupnenie zdravotnej dokumentácie vo vzťahu k pacientovi v postavení: *

  (v prípade osobného prevzatia zdravotnej dokumentácie a/alebo nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie na mieste sa žiadateľ môže preukázať dokladom preukazujúcim oprávnenie na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie na mieste)

  * polia označené hviezdičkou sú povinné