V Ukrajinskom ambulantnom centre sa bude od júla ordinovať len v pondelok

  S ohľadom na klesajúce počty pacientov využívajúcich ambulanciu za účelom ambulantného vyšetrenia, konzultácie, alebo predpisu liekov pre odídencov z Ukrajiny bude Ukrajinské ambulantné centrum od 1.7.2022 ordinovať už len v pondelok
  V Ukrajinskom ambulantnom centre sa bude od júla ordinovať len v pondelok

  S ohľadom na klesajúce počty pacientov využívajúcich ambulanciu za účelom ambulantného vyšetrenia, konzultácie, alebo predpisu liekov pre odídencov z Ukrajiny bude Ukrajinské ambulantné centrum od 1.7.2022 ordinovať už len v pondelok.

  Ordinačné hodiny:

  • Pondelok 8.00 – 15.00
  • Utorok neordinuje
  • Streda neordinuje
  • Štvrtok neordinuje
  • Piatok neordinuje

  Kontakt: +421 48 414 6666

  Ambulancia sa nachádza v priestoroch Ambulancie pohotovostnej služby v lôžkovej časti na -1. poschodí.

  Je potrebné, aby sa pacient preukázal dokladom o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti (preukaz cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska), alebo dokladom o tolerovanom pobyte (,,odídenec“). V uvedených prípadoch majú pacienti nárok na čiastočne hradenú zdravotnú starostlivosť.

  Viac informácií o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre utečencov nájdete na webovej stránke FNsP F. D. Roosevelta