Činnosť ambulancie prvého kontaktu pre ukrajinských občanov bola k 7.2.2023 ukončená

  Pacienti z Ukrajiny v prípade ambulantnej starostlivosti budú vyšetrení štandardným postupom ako iní pacienti, na základe odporučenia od všeobecného lekára.
  Činnosť ambulancie prvého kontaktu pre ukrajinských občanov bola k 7.2.2023 ukončená

  Činnosť ambulancie prvého kontaktu pre ukrajinských utečencov bola k 7.2.2023 ukončená.

  Pacienti z Ukrajiny v prípade ambulantnej starostlivosti budú vyšetrení štandardným postupom ako iní pacienti, na základe odporučenia od všeobecného lekára. V prípade potreby akútneho ošetrenia na Oddelení urgentného príjmu.

  Діяльність амбуланції медичної допомоги першого контакту для переселенців з України 7.2.2023 була завершена.

  У випадку потреби медичної допомоги пацієнти з України будуть обстежені стандартним способом, так як інші пацієнти на підставі рекомендації (направлення) лікаря загальної практики. У випадку потреби невідкладного допомоги пацієнти з України будуть обстеженні на відділенні невідкладної допомоги (відділення ургентного прийому).