Ultrazvukové 3D/4D vyšetrenie je dostupné pre všetky mamičky

  II. Gynekologicko – pôrodnícka klinika SZU vo FNsP F. D. Roosevelta patrí medzi špičkové centrá prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky a pre tehotné poskytuje najmodernejšie 3D/4D ultrazvukové vyšetrenie.
  Ultrazvukové 3D/4D vyšetrenie je dostupné pre všetky mamičky

  Kvalitná sonografická diagnostika pomáha potvrdiť normálny zdravotný stav a vnútromaternicový vývoj plodu v priebehu celého tehotenstva ženy. Na odborné ultrasonografické vyšetrenie , na II. Gynekologicko - pôrodnícku kliniku Rooseveltovej nemocnice preto radi prichádzajú budúce mamičky nielen z  banskobystrického kraja, ale aj ďalších kútov Slovenska. Deje sa tak najmä, ak vznikne podozrenie, že vývoj ich plodu neprebieha podľa očakávaní a bolo im odporučené expertné ultrazvukové vyšetrenie.

  Odborné vyšetrenie poskytujú v nemocnici aj mamičkám, ktorých tehotenstvo je bezproblémové a majú záujem o vyšetrenie v 3D/4D zobrazení. Mamička tak nemusí byť pacientkou nemocnice a na vyšetrenie sa môže objednať aj sama, telefonicky na tel. č. 048/441 3731.

  Zábery a záznam vyšetrenia jej lekári prípadne radi nahrajú na prinesený USB kľúč. Ultrazvuková diagnostika je hradená z verejného zdravotného poistenia a budúca mamička si za samotné vyšetrenie u nás nepripláca

  Pracovisko fungujúce pod vedením prednostu doc. MUDr. Karola Dókuša, PhD. patrí medzi špičkové centrá prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky na Slovensku a je tiež miestom, kde sa chodia školiť slovenskí gynekológovia a pôrodníci, ktorí sa chcú špecializovať práve na ultrazvukovú diagnostiku.

  Okrem prednostu docenta MUDr. Karola Dókuša, PhD. ambulantné vyšetrenia vykonáva najmä MUDr. Petra Barboríková, ktorá je podobne ako on, držiteľkou viacerých medzinárodných certifikátov vydávaných svetovo známou spoločnosťou Fetal Medicine Foundation v Londýne.

  Čo všetko vedia na ambulancii ultrazvukom vyšetriť:

  • detailné vyšetrenie anatómie všetkých orgánov plodu, posúdenie správneho fungovania jeho orgánov a rastu,
  • vylúčenie vrodených vád plodu ako sú napríklad vývojové chyby srdca, rázštepové vady podnebia a chrbtice, obličiek, pľúc, končatín a pod.
  • skríningové vyšetrenia v prvom, druhom a treťom trimestri tehotnosti,
  • už v 1. trimestri dokážu vylúčiť najčastejšie vrodené genetické syndrómy k akým patrí aj Downov syndróm a pod.
  • vyšetrenie krčka maternice,
  • vyšetrením prietoku v materničných artériách včas odhaliť riziko preeklampsie, ktorá môže byť pre ženu a plod veľmi nebezpečná
  • odber plodovej vody, vzorky tkaniva z placenty či krvi plodu na odborné genetické vyšetrenie v spolupráci s klinickým genetikom,
  • odber krvi ženy na neinvazívne vyšetrenie fetálnej DNA plodu (NIPT - neinvazívny prenatálny test) pri zvýšenom riziku genetického postihnutia plodu

  2D zobrazenie je hlavným diagnostickým nástrojom pri vyšetrení plodu, ktorým je možné odhaliť väčšinu štrukturálnych anomálií, 3D je zobrazenie orgánov v stacionárnom obraze a 4D je trojdimenzionálne zobrazenie plodu v reálnom čase, kedy rodičia môžu vidieť čo ich budúce dieťatko v danej chvíli robí.

  Pôrod v našej nemocnici