Rada. Načo myslieť pri výbere pôrodnice.

    Každá mamička, by pri výbere pôrodnice mala zvažovať nielen podmienky samotného pôrodu, ale aj to, ako je zabezpečená starostlivosť o jej dieťatko po narodení.
    Rada. Načo myslieť pri výbere pôrodnice.

    Ročne sa na Slovensku predčasne narodí okolo 5000 bábätiek a ich počet každoročne stúpa. Po narodení si vyžadujú špecifickú odbornú starostlivosť, ktorú v SR poskytuje len šesť pracovísk – Perinatologických centier.

    Každá mamička, by pri výbere pôrodnice mala zvažovať nielen podmienky samotného pôrodu, ale aj to, ako je zabezpečená starostlivosť o jej dieťatko po narodení. Mala by si zistiť, či je dané pracovisko schopné postarať sa o novorodenca aj v prípade, že sa vyskytnú nejaké komplikácie. Starostlivosť o predčasne narodených novorodencov a kriticky chorých novorodencov narodených v termíne si vyžaduje okrem kvalitného personálneho zázemia i adekvátne prístrojové vybavenie podľa najnovších trendov,“ uvádza prednostka Neonatologickej kliniky MUDr. Jana Nikolinyová.

    Neonatologická klinika SZU FNsP F. D. Roosevelta v spolupráci s Gynekologicko – pôrodníckou klinikou SZU dosahujú dlhodobo výborné výsledky v starostlivosti o extrémne nezrelých a kriticky chorých novorodencov. V roku 2016 dosiahlo spomedzi všetkých centier dokonca najnižšie promile novorodeneckej úmrtnosti a je právom považované za jedno z najlepších centier v SR.