Čo Vás čaká pri príjme?

    Spísanie príjmovej dokumentácie.

    Kardiotokografický záznam (monitor, CTG), ktorý zaznamenáva, ako tlčie srdiečko Vášho dieťatka a hodnotí sťahy maternice.

    Meranie fyziologických funkcií – krvný tlak, pulz, vyšetrenie moču.

    Vonkajšie a vnútorné vyšetrenie lekárom/pôrodnou asistentkou.

    V prípade potreby aj ultrazvukové vyšetrenie.