Očkovanie Covid-19

Domov / Pacient / Očkovanie Covid-19

Očkovanie verejnosti proti ochoreniu Covid-19 v súčasnosti zabezpečuje  Infektologická ambulancia  Oddelenia infektológie nachádzajúca sa v starom nemocničnom areáli, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica.

!OČKUJEME LEN REGISTROVANÝCH ZÁUJEMCOV!

Od 28.9.2023 očkujeme vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5.

Záujemcovia  sa môžu registrovať: https://covidforms.nczisk.sk/vacc-registration.php

 

DOSPELÝCH A DETI OD 12 ROKOV očkujeme každý štvrtok:

  • Registrovaní dospelí (18+): 9,00-14,30 hod.
  • Registrované deti (12-17 r.): 11,15 – 11,30 hod.    

Prestávka: 11,30 – 12,00 hod. 

Podmienky podania upravenej vakcíny proti ochoreniu COVID-19:

  • Osoby staršie ako 12 rokov.
  • Najskôr 3 mesiace po podaní poslednej dávky akoukoľvek vakcínou proti ochoreniu COVID-19.
  • Osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 najskôr po 3 mesiacoch od prekonania ochorenia.

Prineste si so sebou potvrdenie o predošlom očkovaní (alebo potvrdenie / covid-preukaz v mobilnej aplikácii)
Pre skrátenie čakania ak máte možnosť vytlačte a vyplňte tieto dokumenty:

Informovaný súhlas

 

DETI do 12 rokov očkujeme v pondelok

Rodičia môžu prihlásiť deti vo veku od 6 mesiacov do 11 rokov na očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Comirnaty Omicron XBB.1.5. Na základe registrácie bude pridelený rodičovi dieťaťa termín na očkovanie. Očkovanie detí týchto vekových kategórii je možné vykonať na základe žiadosti rodiča o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Dieťa je potrebné na očkovanie vopred registrovať.  

Harmonogram očkovania:

Deti vo veku od 5 rokov do 11 rokov

  • Pondelky od 12,00 hod. do 13,00. Hod.

Deti vo veku od 6 mesiacov do 4 rokov

  • Pondelky od 13,00 hod. do 14,00 hod.

Adresa:  Infektologická ambulancia, Oddelenie infektológie (Starý nemocničný areál), Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica,
Kontakt: 048/433 5315

Očkovanie verejnosti proti ochoreniu Covid-19 v súčasnosti zabezpečuje  Infektologická ambulancia  Oddelenia infektológie nachádzajúca sa v starom nemocničnom areáli, Cesta k nemocnici 1, Banská Bystrica