Hospitalizácia

Domov / Pacient / Hospitalizácia

Pozrite si, čo potrebujete vedieť pred hospitalizáciou na klinike/oddelení:

Klinika


Oddelenie

Oddelenie infektológie
 

DOPRAVA – Ako sa k nám dostanete:

Mestské linky: zo žel. stanice: ostatné linky:
Autobusy č. 80 č. 25
Trolejbus č. 1 č. 3, 5


Priame prímestské linky:
 Králiky, Zvolen, Brezno

Cestovný poriadok MHD a regionálnych autobusov

Mapa Banskej Bystrice – FNsP FDR

PRINESTE SI

– občiansky preukaz
– kartu poistenca
– zdravotnú dokumentáciu (kópiu alebo výpis)
– odporučenie na hospitalizáciu
– doklad o PN, ak bol vystavený ošetrujúcim lekárom
– hygienické potreby
– papuče, pyžamo, župan
Cennosti je možné uložiť v trezore v prijímacej kancelárii.
Za prípadnú stratu cenností, ktoré nie sú uložené v trezore nemocnica nezodpovedá!

PRIJATIE DO NEMOCNICE

1. Ambulancia – v určený deň sa dostavíte na príslušnú ambulanciu,
kde lekár definitívne potvrdí Vaše prijatie na hospitalizáciu.
2. Prijímacia kancelária – zaregistrujete sa v prijímacej kancelárii
(- 1. posch. lôžková časť)
3. Centrálne šatne – preoblečiete sa a odovzdáte odev
(- 1. posch. lôžková časť).
4. Presuniete sa na príslušné oddelenie/kliniku.

POBYT V NEMOCNICI

Pri prijatí na príslušné oddelenie/kliniku Vás personál oboznámi s
domácim poriadkom, právami a povinnosťami pacienta a s priestormi
oddelenia/kliniky

NÁVŠTEVNÉ HODINY  
pondelok – nedeľa: 13.00 – 17.00
Návštevy na izbe pacientov  
pondelok – nedeľa: 15.00 – 17.00


Návštevy u pacientov sú povolené počas návštevných hodín v priestoroch
návštevnej haly na 0. poschodí, ležiacich pacientov je možné navštíviť
priamo pri lôžku (ak to režim a prevádzkový poriadok oddelenia umožňuje a to v čase po – ne: 15.00 – 17.00 h).

SLUŽBY V AREÁLI NEMOCNICE

UKONČENIE HOSPITALIZÁCIE

1. O ukončení hospitalizácie vás informuje váš ošetrujúci lekár minimálne deň vopred,
aby ste mohli informovať príbuzných , prípadne si zabezpečiť transport.
2. Pri prepustení z nemocnice dostanete lekársku prepúšťaciu správu, sesterskú
prepúšťaciu správu a všetky ostatné dokumenty, ktoré ste si k hospitalizácii
priniesli.

!!! V celom areáli nemocnice je zakázané fajčiť !!!