Oznámenie k výzve na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre FNsP FDR

Oznámenie k výzve na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre FNsP FDR

Oznamujeme všetkým hospodárskym subjektom na relevantnom trhu, že Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica (ďalej FNsP FDR BB) má záujem zabezpečiť nákup  ochranných osobných pracovných pomôcok nevyhnutných pre zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku v súvislosti so znižovaním rizík ohrozenia zamestnancov, pacientov a verejnosti pri zabezpečovaní prevencie a pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 počas trvania mimoriadnej situácie.

Oznámenie k výzve na zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok pre FNsP FDR

Príloha č. 1- OOPP

Foto: ilustračné

image_pdfimage_print